Penulis : Alejandro Aaron Aventura

KOMUNIKASI MELALUI API DAN ASAP DALAM GERAKAN BADAN BERUNIFORM

Ilmu komunikasi api dan asap dalam pergerakan unit beruniform adalah salah satu ilmu yang sangat membantu semasa perkhemahan. Mungkin ramai yang tidak mengetahui bahawa dua elemen ini boleh digunakan sebagai alat komunikasi semasa di dalam hutan.

Jika ada yang masih ingat dalam satu babak filem Hollywood yang terkenal iaitu Pirates of Carribean – The Curse Of The Black Pearl di mana terdapat babak yang menunjukkan Elizabeth Swan membakar pohon rum dan menimbulkan asap tebal semasa dia terkandas di sebuah pulau bersama-sama Kapten Jack Sparrow.

Justeru, apa yang ingin disampaikan adalah setiap ahli pasukan yang berkhemah perlu mengetahui kemahiran tentang cara untuk menghantar pesanan dan membaca isyarat menerusi ilmu komunikasi api dan asap ini.

Komunikasi api biasanya digunakan pada waktu malam dan komunikasi asap pula digunakan pada waktu siang hari. Sejarah penggunaaan dua elemen ini sebagai modul komunikasi dimulakan oleh orang Red Indian di Amerika yang menggunakan isyarat asap sebagai tanda serangan musuh ataupun menandakan telah berlakunya kecemasan yang tidak dijangka.

 

Asap boleh dijadikan dengan mengumpulkan bahan-bahan kering di dalam hutan seperti daun-daun kering, ranting-ranting kayu atau dahan-dahan yang kering. Bahan-bahan ini dikumpul bersama sebelum menyalakan api. Setelah api terhasil, letakkan pula sedikit demi sedikit daun atau rumput yang basah.

Melalui pembelajaran ilmu komunikasi api dan asap ini juga mengajar para peserta perkhemahan di mana setiap jenis kepulan asap membawa maksud yang berbeza. Kepulan asap yang besar atau panjang yang perlahan-lahan dan berturut-turut tiga kali bermaksud “mara”.

Kepulan asap yang kecil atau pendek berturut-turut pula bermakna “berkumpul”. Kepulan asap yang bersambung dan tidak putus-putus pula membawa maksud “berhenti”. Dan akhir sekali, kepulan asap kecil atau pendek dan besar atau panjang bergilir-gilir pula membawa maksud “bahaya

Semua jenis perbezaan kepulan asap ini perlu diketahui oleh para ahli perkhemahan kerana ia akan membantu mereka sekiranya terkandas di dalam hutan. Selain itu juga ia dapat memudahkan para ahli pasukan penyelamat untuk mencari lokasi mereka dan seterusnya menyelamatkan mereka.

ILMU PEMBACAAN PETA BAGI PENGEMBARA SEMASA DI HUTAN

Ilmu pembacaan peta adalah sama penting dengan ilmu menggunakan kompas bagi sang pengembara atau mereka yang terlibat dalam aktiviti perkhemahan. Pelbagai maklumat yang perlu dipelajari dan diketahui dalam sesebuah peta. Antara maklumat yang perlu diketahui oleh para pengembara dalam sesebuah peta adalah seperti tajuk peta, siri nombor, nombor sheet, tahun peta dikeluarkan, skala peta seperti 1 : 63360 atau 1 : 10000, sertan petunjuk dalam peta yang menunjukkan bangunan-bangunan, jalan raya, tanaman, sungai atau aliran air, gunung, dan habitat haiwan.

Kegunaan asas peta adalah untuk menunjukkan sesuatu tempat bagi lokasi sebenar. Melalui ilmu pembacaan peta ini para pengembara akan turut didedahkan bagaimana untuk mengenalpasti kedudukan tempat di atas peta dengan menggunakan panduan grid.

Pada sempadan-sempadan peta terdapat garisan-garisan menegak yang dipanggil garisan utara-selatan dan terdapat juga garisan mendatar yang dipanggil garisan timur barat. Garisan-garisan ini akan disertai dengan nombor-nombor untuk memudahkan pembaca peta mengenal pasti kedudukan yang digelar sebagai koordinat.

Garisan menegak dipanggil garisan utaraan manakala garisan mendatar pula dipanggil garisan timuran. Semua garisan grid ini diberi nombor yang berpandukan dari penjuru barat daya. Nombor-nombor ini pula turutannya akan semakin besar apabila menuju ke utara dan timur.

Kebiasaannya, kedudukan panduan grid dalam ilmu pembacaan peta ini dinyatakan dalam enam angka. Tiga angka pertama menunjukkan kedudukan garisan utaraan, dan tiga angka terakhir adalah garisan timuran. Namun begitu, pada kebiasaannya, tiga angka terakhir dinyatakan secara anggaran berdasarkan pengamatan dan agakan, di mana jarak antara dua garisan tersebut dibahagi kepada 10 bahagian. Sebagai contoh jika titik berkenaan berada di bahagian ketiga, maka angka tiga dinyatakan.

Pada era moden ini, masyarakat telah disajikan dengan kemajuan teknologi telefon pintar dan membolehkan mereka memuat turun aplikasi WAZE yang membantu mereka untuk mencari lokasi dengan mudah. Pengguna hanya perlu mengikut suara yang keluar daripada telefon pintar tersebut sehingga tiba ke destinasi.

Namun begitu, aplikasi ini hanya boleh digunakan dengan talian internet yang jelas dan kuat. Justeru, sekiranya di dalam hutan dan talian internet tidak dapat diakses dengan jelas maka ilmu pembacaan peta sangat membantu untuk menentukan arah.

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

happiness is genuine gift in life

KEM MOTIVASI MERANSANG KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN SAHSIAH DIRI PELAJAR

Kecemerlangan diri dan akademik adalah salah satu modul yang sentiasa dipilih dalam setiap kem motivasi yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah semasa di Asia Camp. Apabila menyebut kepada kecemerlangan akademik ia adalah berkisar kepada keputusan peperiksaan pelajar yang dijadikan sebagai kayu pengukur. Jika pelajar tersebut berjaya memperolehi semua A dalam setiap mata pelajaran maka dia dianggap sangat cemerlang dan mencapai target.

Namun begitu, apabila kemajuan semakin menjengah dunia, aspek kecemerlangan seseorang pelajar tidak hanya diukur melalui pencapaian akademik sahaja. Ini adalah kerana dikhuatiri golongan pelajar ini terlalu terbeban dengan tekanan dan terlupa bahawa kecemerlangan diri dan akademik adalah perlu seiring.

GAME 2: Line of shoes

Melihat kepada apa yang berlaku pada zaman sekarang, pelajar yang cemerlang akademiknya juga berpotensi terpengaruh dengan gejala buruk dan kes-kes jenayah. Ini adalah senario yang sangat buruk dan tidak seharusnya berlaku pada anak-anak muda. Mereka bukan sahaja adalah asset kepada Negara tetapi juga adalah penyambung kepada generasi seterusnya yang akan memacu dan menentukan kejayaan Negara pada masa akan datang.

Jika buruk peribadi mereka, maka buruk dan hancurlah juga Negara. Justeru, melalui kem motivasi dan program kecemerlangan yang dijalankan, para pelajar akan diberi pendedahan bahawa sahsiah diri peribadi perlu cemerlang seiring dengan kecemerlangan akademik.

Kecemerlangan diri dan akademik akan terbentuk melalui sahsiah diri yang terpuji. Sahsiah diri yang terpuji yang dimaksudkan adalah seperti berdisplin, menghormati orang tua, sentiasa menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang menyalahi undang-undang dan agama dan sentiasa cuba untuk mengisi masa dengan hobi yang berfaedah seperti bermain badminton atau menjahit.

Dalam kem motivasi juga mereka akan didedahkan bahawa sahsiah diri yang terpuji ini adalah tunggak kepada kejayaan mereka di dunia dan akhirat. Ini bermaksud sekiranya mereka berjaya memupuk sahsiah diri yang cemerlang maka potensi diri mereka untuk berjaya dalam setiap bidang yang diceburi sangat tinggi. Berkat doa dan restu daripada semua pihak tentu sahaja perjalanan hidup mereka menjadi lebih mudah dan segala kecemerlangan akan menjadi milik mereka.

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

ILMU MENGGUNAKAN KOMPAS BAGI AHLI PASUKAN YANG BERKHEMAH DAN MENGEMBARA

Ilmu menggunakan kompas adalah salah satu ilmu berguna yang perlu dipelajari dan diketahui sebelum para peserta kem perkhemahan menyertai sebarang aktiviti di dalam hutan. Kompas pada dasarnya digunakan untuk menentukan sesuatu arah. Jenis kompas yang sering digunakan oleh ahli Pengakap semasa membuat pengembaraan adalah jenis kompas Silva.

Beberapa perkara yang perlu diketahui dan dipelajari oleh setiap ahli perkhemahan mengenai kompas ini adalah seperti jarum magnet, panah orienting, movable house, panah arah, skala darjah dan garis indeks. Istilah-istilah ini adalah sangat membantu para ahli pasukan yang menyertai perkhemahan semasa menunjukkan arah.

Justeru, melalui penerapan ilmu menggunakan kompas ini adalah penting untuk ahli memahami maksud setiap istilah di atas. Sebagai contoh, jarum kompas yang elok seharusnya sering bergerak-gerak sambil menunjukkan kepada satu arah sahaja. Arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas tersebut pula adalah arah Utara Magnet. Berpandukan arah ini, ahli pasukan akan dapat menentukan arah-arah lain seperti Timur, Barat dan Selatan.

Kompas juga hendaklah sentiasa diletakkan dalam keadaan rata semasa pembacaan arah bagi memastikan arah yang ditunjukkan adalah tepat. Kompas bearing sudut mempunyai 360 darjah dan semua darjah diukur mengikut pusingan jam.

Selain daripada itu, antara perkara-perkara lain yang perlu diperhatikan oleh ahli pasukan dalam ilmu menggunakan kompas ini juga adalah mereka hendaklah sentiasa memeriksa bearing kompas iaitu arah yang dituju semasa berjalan bagi mengelakkan arah mereka berubah. Jika boleh, bawalah bersama alat yang dipanggil altimeter untuk mengukur ketinggian aras laut.

Mereka juga perlu menentukan sesuatu bahan sebagai tanda atau lebih dikenali sebagai checkpoint supaya mereka boleh terus menuju ke arah yang dituju dengan mudah sebagai contoh pokok-pokok besar, batu besar atau tanda-tanda lain yang luar biasa dan mudah diingati.

Selain empat istilah arah yang dinyatakan di atas, ada empat lagi istilah arah yang perlu diketahui oleh ahli pasukan sebelum memulakan pengembaraan iaitu, Timur Laut, Tenggara, Barar Daya dan Barat Laut. Kesemua arah ini akan membantu para pengembara sekiranya dianalisis dengan tepat.

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

 

PERMAINAN SEMASA KEM MOTIVASI DAN PERKHEMAHAN

Menjalankan aktiviti permainan semasa dalam perkhemahan adalah salah satu aktitiviti yang dianggap penting dan menyeronokkan. Justeru, dalam mana-mana program kem motivasi dan perkhemahan, pelbagai jenis permainan akan diselitkan sebagai program bebas. Mengikut pakar psikologi, aktiviti bermain ini dapat memberi kepuasan dan keseronokan kepada individu tidak mengira peringkat usia.

walaupun istilah bermain ini sering dikaitkan dengan golongan kanak-kanak dan remaja, namun tidak dinafikan bahawa golongan dewasa juga sekali sekali untuk bermain bagi merehatkan minda, mengurangkan tekanan dan menyihatkan tubuh badan. Ini kerana melalui pengisian aktiviti ini seseorang itu akan dapat mengeluarkan idea bagi mengembangkan naluri dan daya kreativitinya.Klik disini untuk keterangan yang lebih lanjut.

Menjalankan aktiviti permainan juga perlu disertai dengan nilai-nail moral. Ini penting bagi memastikan peserta kem menyedari bahawa ilmu dan pengalaman bukan hanya boleh dipelajari di dalam kelas, malah melalui permainan juga dapat mengajar pelbagai jenis ilmu dan konsep kemahiran hidup seperti tidak berputus asa dan mengajar erti ketabahan.

Tidak dinafikan melalui bermain juga dapat membentuk nilai-nilai rohani yang murni seperti meransang kecergasan otak untuk berfikir secara kumulatif dan kreatif supaya pasukan mereka dapat memenangi permainan tersebut malah, dapat membantu para peserta melatih displin dan mengajar mereka untuk lebih mematuhi peraturan.

Selain daripada dapat menyihatkan tubuh badan, menjalankan aktiviti bermain ini tentu sekali dapat memupuk semangat teambuilding antara semasa ahli pasukan. Antara jenis-jenis permainan yang sesuai dan sering dijalankan dalam kem motivasi adalah Lembu Kena Kepung di mana ahli pasukan perlu memegang tangang dan membuat satu bulatan.

Kemudian, seorang ahli lain pula akan menjadi “Lembu” dengan berdiri di tengah bulatan. “Lembu” ini pula akan cuba untuk berlari keluar dari bulatan dengan menggunakan sebarang cara manakalan ahli yang sedang mengepung pula akan berusaha untuk menahannya daripada keluar. Sekiranya “Lembu” tersebut berjaya keluar maka permainan tamat.

Apa yang penting adalah semasa menjalankan aktiviti ini, panduan dan prosedur keselamatan haruslah tetap dipatuhi setiap masa bagi mengelakkan sebarang kemalangan dan kejadian yang tidak diingini berlaku.

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

making decision always a big step for individual to move forward

Make A Tough Decision

Too often, in life, we are dealing with many situations that enforced us in making decision to move forward. The simplest example comes as easy as eating using hands or with spoon and fork. The biggest one is variants in many angles and degree of hardships and difficulties.

Based on our experience with previous clients at AsiaCamp, we noted that our society facing hardship in making decision. There were students confused in choosing the mainstream (science or iktisas) for his or her next path. There also corporate members who failed to deliver the best solutions for their company. In the meantime, we were facing with youngsters who worry about life selection and skill enhancement. Nonetheless, a group of educators pretty much insecure with their teaching styles and goal direction for their future career.

We believe that making decision and solutions as not that easy but yet it’s not that hard. When you know what to do and how to do it, the hard choices seem almost clear-cut.

The most important of course the balance connection of mind and body. We in AsiaCamp believe that in this world everything can be done and can be solved by using the same formula – peace mind and healthy body empower critical thinking and creative ideas.

Have you heard the story of Forrest Gump in the movie? It’s a blockbuster movie for people in 1990s. Forrest Gump confused and lost on what to do in life. He went running for days and weeks until he consciously found a way to undo his mistakes and inspire new ideas. Again, the formula is getting back to the connection of mind and body to direct the focus and critical thinking.

Do you still confuse? This is the steps of a basic decision-making model:

  1. Define the situation and be clear of your goals and desire
  2. Generate a list of alternatives
  3. Gather information
  4. Make a selection
  5. Take action

We wish you the best and join us for mind-blowing strategies and inspiration.

Click here for next article>>

PAKAIAN BORIA PUPUK SEMANGAT TEAMBUILDING

Pakaian boria atau memakai pakaian yang sama dan seragam bagi semua ahli pasukan adalah salah satu cara untuk menarik emosi ahli pasukan untuk menyebarkan semangat berpasukan. Memakai pakaian yang sama dan seragam bukan sahaja kelihatan menarik dan kemas malah ia juga boleh kelihatan eksklusif sekiranya ditempah khas.

Kebiasaannya sebelum ahli jawatankuasa mengendalikan mana-mana kem motivasi, mereka akan turut menentukan keperluan untuk menempah kemeja T khas yang menulis tentang aktiviti mereka. Perkara ini turut bergantung pada bajet kewangan pasukan atau jabatan tersebut. Harga sehelai kemeja T yang dicetak khas adalah sekitar lingkungan RM 25 hingga RM50 bagi setiap helai.

Melalui pakaian boria ini bukan sahaja akan lebih membangkitkan semangat ahli pasukan semasa menyertai program tersebut, malah ia juga boleh dijadikan sebagai tanda kenang-kenangan bagi peserta itu sendiri.

Tambahan lagi, pemakaian baju yang sama juga akan mudah untuk membezakan ahli pasukan sendiri. Ini kerana jika sesebuah kem motivasi atau program diadakan di sebuah premis yang besar seperti di Asia Camp dan bercampur pula dengan jabatan lain, maka pemakaian baju yang seragam ini akan membantu ahli pasukan untuk mengenali sesama mereka bagi mengelakkan berlakunya kehilangan atau tercicir ahli.

Jika pada orang dewasa mungkin tidak begitu penting, tetapi bagi murid-murid sekolah rendah konsep pakaian boria ini benar-benar membantu para guru untuk memastikan setiap anak murid mereka dapat dicam dengan lebih baik.

Selain daripada itu juga tidak dinafikan sama sekali, semasa sesi bergambar, pasukan yang kelihatan seragam pakaiannya akan tampak lebih menarik berbanding pasukan yang mengenakan pakaian berbeza-beza. Cetusan emosi ahli pasukan juga akan tampak lebih gembira apabila melihat foto ahli pasukan mereka mengenakan pakaian yang sama.

Kesimpulannya, pemakaian pakaian yang kelihatan seragam dapat membantu ahli pasukan untuk merasai keseronokan program dan membantu mencetuskan semangat teambuilding dalam pasukan.

Jika anda ingin membuat perubahan kekal, berhenti memberi tumpuan kepada ukuran masalah dan mula memberi tumpuan kepada ukuran anda – T.Harv Eker

Klik disini untuk artikel serterusnya>>

AKTIVITI LASAK BINA KETAHANAN FIZIKAL DAN JATI DIRI

Ketahanan fizikal bagi setiap peserta kem jati diri akan diuji melalui pelbagai bentuk aktiviti lasak seperti berjalan meniarap di atas tanah, Nighwalk dan Trustfall. Para peserta bukan sahaja perlu mematuhi jadual dan menepati masa seperti yang ditetapkan dalam setiap program, malah mereka turut perlu mencari keyakinan dan kecekalan dalam jiwa masing-masing untuk menyertai aktiviti-aktiviti lasak yang dinyatakan tadi.

Sebagai contoh, jika seorang gadis yang sebelum ini terikat dengan peraturan perlu berhias cantik dan kemas setiap masa, dalam kem jati diri ini mereka perlu cuba untuk mengenepikan semua pendirian tersebut.

Ini kerana aktiviti lasak yang menguji ketahanan fizikal ini turut memerlukan ketahanan mental apabila mereka berlumur dengan tanah dan wajah mereka pula dicelorengkan sebagai gaya seorang askar. Nyata sebenarnya untuk membiarkan diri dilumuri tanah dan kotoran bukan satu perkara yang mudah lebih-lebih lagi bagi mereka yang telah terbiasa dibesarkan dalam keadaan yang sentiasa kemas dan cantik.

Jika bagi golongan anak-anak kampung dan ceruk desa, tentu sahaja perkara itu dianggap enteng bagi mereka. Justeru, melalui penyertaan dalam kem seumpama ini aktiviti lasak yang dinyatakan bukan sahaja memberi pengalaman baru kepada gadis-gadis bandar, malah memberikan ilmu untuk mereka survive sekiranya tersesat di dalam hutan.

Ketahanan fizikal dan mental juga turut diuji semasa para peserta menyertai aktiviti Trustfall di mana mereka dikhendaki membaringkan badan mereka dalam air dengan cara terbalik. Namun begitu, aspek keselamatan tetap diberi keutamaan di Asia Camp di mana para peserta adalah diwajibkan untuk memakai jaket keselamatan bagi mengelakkan sebarang kemalangan jiwa atau peserta lemas.

Kedua-dua aktiviti ini benar-benar memerlukan daya tekad dan percaya kepada diri sendiri untuk melakukannya. Adalah satu kejayaan besar bagi mereka yang berjaya menepis rasa takut dan rasa kurang yakin pada diri sendiri apabila mereka berjaya melaksanakannya.

Ini kerana, untuk membentuk sebuah pasukan yang cemerlang dan terbilang, apa yang penting adalah asas kecemerlangan daripada individu itu sendiri terlebih dahulu. Sekiranya mereka berjaya menemui ciri-ciri cemerlang dalam diri mereka, nescaya mereka mampu mengembangkan kecemerlangan itu kepada yang lain.

 

Ketika anda berkata sesuatu itu sukar, ia sebenarnya bermaksud saya tidak berjuang dengan kuat untuk mendapatkannya. Berhentilah berkata sukar dan berfikirlah secara positif – Sir Winston Churchill

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

RAIKAN AHLI PASUKAN DENGAN FAMILY DAY DI ASIA CAMP

Meraikan ahli pasukan atau kakitangan bawahan dengan mengadakan family day adalah salah satu inisiatif yang bagus dan patut diadakan oleh setiap ketua. Melalui aktiviti family day ini ahli pasukan akan mendapat pelbagai kebaikan dan manfaat yang seterusnya menaikkan semangat mereka untuk lebih berdaya maju dan bersikap positif.

Antara aktiviti-aktiviti yang sering diadakan semasa family day adalah seperti cabutan bertuah, sukaneka, BBQ dan karaoke. Cabutan bertuah itu pula kebiasaannya akan memastikan semua ahli pasukan akan membawa pulang hadiah cuma yang membezakan barangan tersebut adalah nilai dan kualiti barangan. Namun adalah penting bagi seorang ketua untuk meraikan ahli pasukan dengan memastikan semua ahli yang terlibat tidak pulang dengan tangan kosong.

Ini kerana jika ada ahli pasukan yang pulang dengan tangan kosong maka besar kemungkinan keseluruhan program atau family day tersebut dianggap sia-sia dan membuang masa olehnya. Hadiah yang diperolehi olehnya akan menjadi buah tangan dan akan dikenang-kenang.

Selain daripada aktiviti cabutan bertuah, masakan secara BBQ juga adalah salah satu aktiviti yang menjadi pilihan utama para pengujung semasa mengadakan family day. Merasai keenakan makanan yang dimasak dengan cara grill dan panggang yang berbeza dengan menu makanan harian justeru akan menjadikan family day tersebut lebih istimewa.

Usaha untuk meraikan ahli pasukan melalui cara mengadakan family day ini boleh diadakan setahun sekali. Ini kerana jika terlalu kerap mengadakan sambutan juga tidak begitu baik dari segi produksi syarikat. Justeru, kekerapan yang terbaik yang sering dibuat oleh semua jabatan adalah setahun sekali.

Semasa sambutan ini dibuat, bukan sahaja jabatan berpeluang menunjukkan penghargaan kepada ahli pasukan, malah ahli keluarga pasukan tersebut juga turut diraikan bersama. Sebagai contoh memberi sagu hati bagi anak-anak kakitangan yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan.

Semua inisiatif di atas akan membangkitkan aura positif dalam diri pekerja atau pasukan dan seterusnya mendorong mereka untuk bekerja dan berusaha lebih gigih. Ketua pasukan yang berjaya adalah mereka yang mampu membuatkan anak-anak buahnya menjadi cinta kepada pasukan dan bukannya merasa terpaksa berada dalam kelompok tersebut.

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

SENAMROBIK AKTIVITI PAGI YANG MENYEGARKAN DI ASIA CAMP

Riadah senamrobik adalah salah satu aktiviti ringan yang diadakan di Asia Camp. Tidak dinafikan dewasa ini aktiviti riadah ini semakin mendapat tempat di hati masyarakat tidak mengira peringkat usia, bangsa mahupun jantina. Selain itu, aktiviti ini turut dikenali dengan nama panggilan lain seperti Poco-Poco, Zumba dan jika di negeri Johor lebih mesra dengan panggilan Johorobik.

Masyarakat Cina terlebih dahulu mengadakan aktiviti senaman ini yang dipanggil Yoga. Jika diperhatikan seawall pagi mereka akan berkumpul di kawasan lapang seperti taman riadah untuk membuat Yoga. Melihat kekuatan fizikal mereka jika dibandingkan dengan usia, nyata riadah senamrobik atau Yoga ini benar-benar memberi kesihatan fizikal, mental dan spiritual kepada mereka yang konsisten mengamalkannya.

Aura pagi adalah permulaan bagi hampir setiap masyakarat untuk memulakan jadual dan rutin harian. Tidak termasuk mereka yang berkerja syif atau menjalani jadual persekolahan pada waktu petang, hampir seluruh rakyat Malaysia memulakan kehidupan mereka pada seawall 5-6 pagi setiap hari. Justeru, adalah penting bagi masyarakat untuk menyedari tentang kebaikan aura pagi yang positif dan bersedia.

Jika pada waktu pagi kita dimulai dengan penuh semangat dan bermotivasi, tidak mustahil kita dapat menghabiskan hari tersebut dengan baik dan teratur. Selain menyihatkan tubuh badan, aktiviti riadah senamrobik ini juga dapat mengeratkan hubungan antara ahli dalam pasukan. Ia adalah salah satu langkah untuk merehatkan minda dan fizikal setelah ahli pasukan berpenat lelah menjalankan tugasan.

Selain diiringi dengan kombinasi lagu-lagu yang berbentuk catchy dan rancak, aktiviti ini diselangi dengan gerak geri yang menghiburkan. Justeru, tentu sahaja ia dapat mengurangkan tekanan dan memberi semangat positif kepada para peserta kem apabila ia diadakan pada waktu pagi.

Namun begitu, apa yang sering terjadi kepada masyarakat kita pada hari ini adalah di mana mereka hanya berpeluang untuk menyertai riadah sebegini semasa kem-kem motivasi diadakan. Apa yang penting sebenarnya adalah mereka harus mencari masa untuk meneruskan riadah senamrobik ini setelah mereka kembali ke rutin harian yang biasa. Dengan menyertai kelas-kelas senamrobik seminggu sekali misalnya akan dapat mengembalikan mood yang baik di samping mengekalkan kesihatan.

Perkara yang positif berlaku kepada orang yang positif – Sarah Beeny

Klik disini untuk artikel seterusnya>>