team building camp

Sijil MOF E-Perolehan

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA

SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT

NO. SIJIL : K2218323204181xxxx
NO. RUJUKAN PENDAFTARAN : 357-0228xxxx
TEMPOH SAH LAKU : 01/11/2017  31/10/2020

 

Bahawa dengan ini diperakui syarikat :

ASIA CAMP SDN. BHD. ( 1240440-X )

BATU 12 3/4, ALANG SEDAYU, JALAN BENTONG LAMA

GOMBAK

53100 GOMBAK SETIA

SELANGOR, MALAYSIA

 

 

Telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang bekalan/perkhidmatan di bawah sektor, bidang dan sub-bidang seperti di Lampiran A. Kelulusan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti yang dinyatakan di Lampiran B. Individu yang diberi kuasa oleh syarikat bagi urusan perolehan Kerajaan adalah seperti berikut :

 

MOHD AZIZAN BIN YUNUS 86021038xxxx PENGARAH URUSAN

 

t.t

DATO’ OTHMAN BIN SEMAIL

Perbendaharaan Malaysia Semenanjung

b.p. Ketua Setiausaha Perbendaharaan

Kementerian Kewangan Malaysia

Tarikh Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia : 01/11/2017

 

(Sijil ini adalah cetakan komputer dan tidak memerlukan tandatangan)

LAMPIRAN A
NO SIJIL : K22183232041818289
NO RUJUKAN PENDAFTARAN : 357-02282714
TEMPOH SAH LAKU : 01/11/2017 31/10/2020

 

BIL TARIKH KOD
DAFTAR BIDANG KETERANGAN STATUS
BIDANG
1 01/11/2017 221507 PERKHIDMATAN/ PENYEWAAN DAN PENGURUSAN/ KEMUDAHAN Aktif
AWAM/SUKAN
2 27/11/2017 040103 MAKANAN, MINUMAN DAN BAHAN MENTAH/ MAKANAN, Aktif
MINUMAN DAN BAHAN MENTAH KERING/BASAH/ MAKANAN
BERMASAK ISLAM
3 27/11/2017 221110 PERKHIDMATAN/ GUNA TENAGA/ KHIDMAT LATIHAN,TENAGA Aktif
PENGAJAR DAN MODERATOR/NEGOTIATOR
4 27/11/2017 221305 PERKHIDMATAN/ KESENIAN, HIBURAN DAN PELANCONGAN/ Aktif
PENYEDIAAN PENTAS/PAMERAN PERTUNJUKAN,TAMAN HIBURAN
DAN KARNIVAL/PESTARIA
5 27/11/2017 221511 PERKHIDMATAN/ PENYEWAAN DAN PENGURUSAN/ P.A SISTEM DAN Aktif
ALAT MUZIK
6 27/11/2017 222504 PERKHIDMATAN/ HOTEL, RUMAH TUMPANGAN DAN PUSAT Aktif
LATIHAN/ PUSAT LATIHAN

 

Tarikh Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia : 01/11/2017

LAMPIRAN B

SYARAT KELULUSAN SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT

 1. SYARAT AM

 

1.1  Kelulusan ini diberi berdasarkan maklumat-maklumat yang telah disampaikan oleh pihak syarikat tuan.

 

1.2 Apa-apa perubahan ke atas maklumat-maklumat tersebut hendaklah dibuat kemaskini secara online di Modul Kemaskini Profil di alamat www.eperolehan.gov.my dalam tempoh masa dua puluh satu (21) hari dari tarikh perubahan tersebut berlaku dan sekiranya gagal berbuat demikian boleh mengakibatkan tindakan seperti di para 1.5 di bawah.

 

1.3 Syarikat hendaklah mengemukakan segala maklumat dalam tempoh yang ditetapkan apabila diminta oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Kegagalan berbuat demikian akan mengakibatkan tindakan seperti di para 1.5 di bawah.

1.4    Syarikat hendaklah memastikan bahawa bidang yang telah didaftarkan dalam sijil ini tidak bertindih dengan bidang yang telah diluluskan ke atas mana-mana syarikat seperti berikut:

1.4.1 Mempunyai Pemilik atau Lembaga Pengarah/Pengarah, Pengurusan dan Pekerja yang sama; atau

1.4.2 Beroperasi di premis yang sama.

1.5    Kementerian Kewangan Malaysia berhak untuk membuat lawatan atau pemeriksaan audit pada bila-bila masa tanpa dimaklumkan terlebih dahulu. Kegagalan mematuhi syarat-syarat pendaftaran, kod bidang dan/atau pendaftaran syarikat tuan boleh digantung/dibatalkan dan syarikat, Pemilik serta Lembaga Pengarah/Pengarah diambil tindakan tatatertib termasuk disenaraihitamkan tanpa apa-apa notis jika didapati maklumat yang diberi tidak benar.

1.6    Syarikat yang baru didaftarkan tidak dibenarkan membuat sebarang perubahan ke atas Pemilik atau Pengarah dalam tempoh enam (6) bulan daripada tarikh syarikat didaftarkan.

1.7    Kegagalan syarikat membuat permohonan pembaharuan pendaftaran selepas satu (1) tahun dari tarikh tamat tempoh pendaftaran boleh mengakibatkan pendaftaran syarikat dengan Kementerian Kewangan Malaysia akan dibatalkan dan dikeluarkan secara automatik daripada Sistem ePerolehan. Syarikat hendaklah membuat permohonan baru.

 1. PENGGANTUNGAN/PEMBATALAN PENDAFTARAN

 

2.1  Pendaftaran syarikat akan digantung/dibatalkan sekiranya didapati syarikat melakukan kesalahan seperti berikut:

2.1.1     Syarikat/pemilik/perkongsian/pengarah/mana-mana ahli pengurusan telah melakukan jenayah dan didapati bersalah oleh mahkamah di Malaysia atau luar negeri atau mengalami tanggungan sivil.

2.1.2     Syarikat menarik balik tawaran sebelum tender dipertimbangkan atau menolak setelah tawaran dibuat.

2.1.3     Syarikat gagal melaksanakan obligasi kontrak-kontrak yang telah ditandatangani dengan Kerajaan.

2.1.4     Syarikat didapati meminda Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dengan tujuan menipu atau lain-lain maksud.

2.1.5     Syarikat membenarkan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat disalahgunakan oleh individu/syarikat lain.

2.1.5     Syarikat didapati membuat pakatan harga dengan syarikat-syarikat lain semasa memasuki tender Kerajaan atau subkontrak tanpa persetujuan terlebih dahulu daripada Agensi Kerajaan yang terlibat.

 1. PEMBAHARUAN

 

3.1  Syarikat tuan hendaklah mengemukakan permohonan pembaharuan pendaftaran tiga (3) bulan sebelum tamat tempoh pendaftaran.

 

3.2  Permohonan yang diterima selepas tamat tempoh pendaftaran adalah dianggap pendaftaran pembaharuan.

 

 1. HAK KERAJAAN

 

4.1 Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat yang dikeluarkan secara Virtual adalah HAK KERAJAAN .Kerajaan berhak untuk menarik balik pendaftaran/digantung/dibatalkan sekiranya syarikat dikenakan tindakan tatatertib selaras dengan 1PP/PK8 (Pekeliling Perbendaharaan/

Perolehan Kerajaan 8) .

 

 1. PENYERTAAN PEROLEHAN KERAJAAN

 

5.1 Dengan pengeluaran Sijil Virtual, Sijil ini tidak lagi perlu ditunjukkan semasa mengambil dokumen perolehan Kerajaan (pembelian terus, tender/sebut harga dan lain-lain kaedah perolehan) kecuali bagi Agensi Kerajaan yang tiada capaian internet.

 

5.2 Syarikat hendaklah memastikan pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia masih sah laku sepanjang tempoh kontrak berkuat kuasa.

 

 1. PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH

 

6.1    Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan Kerajaan merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694].

kem jati diri

Kem Jati Diri

Hati sendiri
tidak bergalang

Pandang
dipujuk meruntun jiwa

Jati diri
adalah tunjang

Hilang
tunjang runtuhlah jiwa

Pantun di atas merujuk kepada
betapa pentingnya satu jati diri yang mantap bagi mengecapi kejayaan
berkumpulan. Jika anda pernah menonton filem Pitch Perfect 2 di mana ada satu
babak yang memaparkan tentang pasukan BELLA yang mula mengalami masalah jati diri dan bibit-bibit perpecahan dalam kumpulan tersebut mula terjadi. Natijah
daripada hilangnya jati diri dan semangat berpasukan BELLA pada waktu itu,
menyebabkan mereka hampir gagal untuk memenangi Kejuaraan Dunia dalam
pertandingan Acapella.

 

Program Pemantapan Jati Diri & Pengukuhan Berpasukan PUSPANITA Kebangsaan 2018

Kem Jati Diri SMK SUNGAI BESI

Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengenali definisi dan pengertian jati diri ini sendiri. Merujuk kepada kamus dewan bahasa dan pustaka jati diri membawa maksud sifat atau ciri yang unik dan istimewa sama ada dari segi adat, bahasa, agama dan lain-lain.

Ia diibaratkan sebagai satu teras atau tunjang yang menjadi lambing keperibadian seseorang individu, ataupun kumpulan. Selain menggambarkan identiti seseorang atau pun sesebuah kumpulan itu, jati diri juga penting dalam menentukan sesebuah hala tuju dalam mencapai maksud perjuangan mereka.

Justeru proses pengenalan jati diri kepada seseorang individu ataupun sesebuah kumpulan amatlah penting dari semasa ke semasa bagi memastikan objektif kejayaan tercapai.

 Berbalik kepada filem Pitch Perfect 2 ini tadi, babak yang menarik untuk dikupas dalam filem ini adalah di mana Chloe telah menghubungi Abby iaitu senior lamanya yang pada waktu itu sedang mengendalikan sebuah kem kendiri. Tugas Abby di Kem tersebut adalah untuk membantu mana-mana individu atau pasukan yang sedang mengalami konflik kendiri untuk menyusun atur kembali matlamat mereka.

Dalam kes Pasukan BELLA pula, Chloe sedang berusaha untuk membina semangat dan jati diri pasukan Bella kembali. Ini kerana saban hari prestasi BELLA semakin merosot sehingga menjadi bahan jenaka dalam seluruh industri Acappella.

Proses membina jati diri

Pada malam terakhir perkhemahan, Pasukan Bella akhirnya berjaya menemui punca perselisihan faham antara mereka dan kembali membina semangat berpasukan antara mereka. Mereka akhirnya Berjaya meluahkan segala isi hati yang terpendam yang selama ini menjadi punca perselisihan faham antara mereka dan akhirnya menemui penyelesaian dan berdamai. Nyata keputusan Chloe untuk menghubungi Abby adalah satu keputusan yang tepat dan akhirnya BELLA berjaya memenangi pertandingan Kejuaraan Dunia Acappella.

Kejuaraan Dunia Acappella

Jika ada di antara anda semua yang masih ingat akan satu slogan yang sangat tular melalui rancangan kartun Wonderpet satu masa dahulu yang berbunyi “ Apa yang penting kerjasama”, pasti anda bersetuju bahawa untuk menjayakan sesebuah matlamat dalam suatu pasukan sememangnya apa yang penting adalah kerjasama. Apa itu kerjasama.

Kerjasama merujuk kepada maksud dan takrifan Kamus Dewan Bahasa Dan Pustaka adalah bersama-sama atau saling bantu-membantu di antara dua atau lebih pihak. Atau lebih mudah digambarkan sebagai bergotong –royong dalam memastikan sesuatu program atau matlamat terlaksana.

Justeru, apa yang ingin kami sampaikan di sini adalah kami di AsiaCamp adalah  diibaratkan sebagai Abby dalam Filem PITCH PERFECT 2 tersebut. ASIA CAMP bukan sahaja mahir dalam menyediakan aktiviti – aktiviti lasak tetapi juga mahir menyelami konflik dan permasalahan semangat berpasukan anda. Malah, kami turut menyediakan aktiviti kerohanian yang bakal membimbing semangat spiritual di kalangan anda demi memupuk kembali jati diri yang telah hilang dan mengimbangkan semula tenaga positif supaya anda mampu mencapai matlamat dan kejayaan.

 

Program Jati Diri SMK Seri Kembangan

Serba sedikit dirumuskan tentang organisasi kami adalah kami bertempat di  AsiaCamp,Semenyih dan Tanjong Karang, Selangor, Malaysi. Para jurulatih kami bukan sahaja berpengalaman malah mempunyai sijil pentauliahan yang diiktiraf.

Di AsiaCamp kami mampu menampung sehingga 2000 orang perserta dalam satu masa dengan kemudahan penginapan disediakan adalah berjumlah lebih 100 bilik dorm dan 40 buah chalet. Dewan seminar kami juga mampu memuatkan sehingga 2000 orang peserta dalam satu masa.

 

Dengan kemudahan-kemudahan sebegini dan juga tenaga kepakaran jurulatih kami, tentu sahaja kami mampu menyediakan perkhidmatan kem kendiri terbaik untuk anda.

 

Logo AsiaCamp

Semasa dalam kem pula, antara aspek-aspek yang akan kami tekankan adalah di mana pembentukkan sahsiah semangat rohani, jasmani dan spritiual perlu digabungkan bersama. Ketiga-tiga semangat ini juga perlu mencapai keseimbangan yang harmoni supaya matlamat penyatuan jati diri tercapai. Merujuk kepada maksud pasukan, skopnya tidak hanya merangkumi sesebuah unit dalam organisasi sektor pekerjaan malah, perlu diingatkan sesebuah pasukan juga merangkumi semua jenis kumpulan termasuk Kelab Pasukan Bola Sepak sekolah, Kelab Memanah dan juga Persatuan Memancing misalnya.

Merujuk kepada kumpulan dan
pasukan pula, adalah menjadi kewajiban utama untuk setiap ahli berkerjasama
dalam sesebuah pasukan. Jika kerjasama yang utuh tidak mampu dicapai, maka
sedikit demi sedikit saban hari konflik akan mula tercetus dan jika dibiarkan
ia akan menjadi wabak yang merebak ke segenap pasukan dan seterusnya
melumpuhkan pasukan tersebut. Justeru di sinilah kami di ASIA CAMP memainkan
peranan yang penting dalam membantu anda dan pasukan anda kembali ke landasan
yang sebenar demi mencapai matlamat.

Pelbagai aktiviti menarik yang
bakal disajikan kepada para peserta yang menyertai program kendiri bersama
kami. Antara aktiviti-aktiviti yang sering dipilih oleh para peserta semasa
menyertai program kami adalah Senam Robik , Jungle
Tracking
dan Water Floating.
Selain menyajikan aktiviti lasak outdoor
di ASIA CAMP juga kami menyediakan aktiviti terapi minda seperti kuiz motivasi
mengenali personaliti masing-masing. Yang paling penting, para peserta juga
berpeluang menikmati keindahan alam sekitar yang mendamaikan jiwa dan mata hati
setiap yang bergelar manusia di muka bumi ini. Suasana yang tenang dan jauh
dari hiruk piruk kota besar bakal membuatkan anda lupa seketika tentang masalah
dan konflik yang dihadapi.

 

INDAHNYA ALAM SEMULAJADI

Sebagai manusia adalah penting untuk kita berehat sebentar daripada tugasan hakiki yang menyebabkan tekanan dalam hidup. Ini kerana proses terapi sebenarnya adalah bertujuan untuk kita menyusun semula langkah dan mengenal pasti kesilapan-kesilapan yang telah kita lakukan. Pemilihan cara dan tempat terapi yang betul juga adalah penting. Tentunya kami di AsiaCamp memenuhi semua ciri-ciri yang anda perlukan dalam membantu anda menghilangkan tekanan, mengenal pasti punca konflik dan membina semula jati diri rohani dan jasmani. Namun jika anda tidak berkesempatan untuk hadir ke AsiaCamp anda juga boleh membuat aktiviti terapi sendiri di rumah seperti berurut atau beryoga misalnya.

Sebagai ketua pasukan, adalah
penting untuk anda memahami personaliti setiap pekerja atau anak buah anda. Mengenali
dan memahami personaliti seseorang individu sebelum membuat sesuatu keputusan
adalah satu langkah yang penting dalam memastikan kerjasama berkumpulan dapat
dicapai. Semasa kem kendiri ini dijalankan juga, proses meluahkan perasaan dan
masalah yang terpendam sangat penting selain para jurulatih kami akan cuba
memastikan setiap peserta berlaku jujur kepada diri sendiri. Ini kerana kami
percaya bahawa asas kepada kepercayaan adalah kejujuran di antara semua pihak.

Tidak mungkin sesebuah kumpulan
itu akan berjaya mencapai matlamatnya sekiranya ahli pasukan tersebut tidak
berlaku jujur sesama mereka. Ini kerana apabila timbul perasaan tidak puas hati
antara sesama ahli, dan perasaan itu pula dipendam atau diluahkan kepada orang
yang tidak sepatutnya atau pun diluahkan dengan cara yang tidak betul, maka di
sinilah punca konflik terjadi. Malah apa yang lebih buruk dan menakutkan
konflik tersebut akan membawa kepada pertelingkahan dan pergaduhan yang lebih
besar sekaligus memusnahkan perpaduan sesbuah organisasi ataupun kumpulan ini
tadi.

Maka, di sinilah kami di AsiaCamp akan memainkan peranan yang sebenar dan mengikut prosedur-prosedur yang terbaik dalam usaha untuk mencari jalan penyelesaian kepada semua konflik yang tercetus. Konflik merupakan suatu elemen dalam kehidupan manusia sama ada di tempat kerja atau di luar tempat kerja. Ianya tercetus disebabkan seseorang itu mempunyai kemahuan dan pengharapan yang sering bercanggah dengan kemahuan dan pengharapan orang lain samada majikan, rakan sekerja, keluarga sendiri atau individu lain yang perlu berurus dengannya.

Di sini kami kongsikan salah satu testimoni daripada peserta yang pernah menyertai kem kendiri di ASIA CAMP. Puan Hanim Omar telah memberikan pandangan beliau dalam laman muka bukunya bertarikh 24 Jun 2019 yang menyatakan “Great experience that we had here. Great trainer dan great xtvt. Highly recommended”. Puan Hanim Omar telah menyertai salah satu daripada program di ASIA CAMP iaitu RGE Teambuliding 2019 yang diadakan pada tarikh 22-23 Jun 2019. Beliau yang bertugas dalam industri perbankan sangat berpuas hati dan merasa bersyukur kerana diberi peluang oleh majikannya untuk merasai pengalaman yang sangat berharga di ASIA CAMP ini.

Puan Hanim Omar

Sementara itu, Miss Dee Bah yang turut berkongsi pengalaman beliau menyertai kem kami juga telah berkongsi status di laman muka bukunya yang bertarikh 10 November 2017 dengan status beliau “Prepare yourselves to get sweat and wet as well as mentally challenged. Most of all, enjoy the experience and the new things that learnt. Plus, the instructors did very good job as well”.

Miss Dee Bah

Berdasarkan dua testimoni yang telah dikongsikan di atas kami di AsiaCamp tidak segan silu untuk menyatakan rasa bangga kepada para jurulatih di AsiaCamp atas jasa mereka yang telah memberikan komitmen 100% maka para peserta turut berpulang merasai pengalaman manis dan berharga sepanjang menyertai Kem Kendiri Membina Jati Diri dan Semangat Berkumpulan bersama kami.

Kepada anda di luar sana yang tercari-cari tempat yang sesuai, selesa dan mempunyai kemudahan yang lengkap dan selamat persekitarannya untuk mengadakan aktiviti berkumpulan, jadikan kami pilihan pertama anda dan rasai pengalaman terhebat menyertai kem kendiri anjuran ASIA CAMP. Jangan segan silu untuk menghubungi pegawai-pegawai kami untuk mendapatkan sebut harga terbaik yang sesuai dengan bajet anda. Lawatilah juga laman web kami di https://kemrekreasi2u.com/ untuk info yang lebih lanjut.

GAME 2: Line of shoes

5 Aktiviti Check Point Explorace

5 Aktiviti Check Point Explorace

 1. Lima Belas 15
  1. Peralatan & Persiapan
   1. 9 keping kad yang bernombor dari 1 – 9
  2. Kumpulan dikehendaki menyusun 9 keping kad di dalam kedudukan grid 3 X 3 dengan syarat:
   1. Jumlah hasil campur nombor pada kad di setiap barisan menegak ialah 15
   2. Jumlah hasil campur nombor pada kad di setiap barisan mendatar ialah 15
 • Jumlah hasil campur nombor pada kad di barisan dari koordinat 1,1 ke koordinat 3,3 ialah 15
 1. Jumlah hasil campur nombor pada kad di barisan dari koordinat 3,1 ke koordinat 1,3 ialah 15
 1. Centipade
 • Peralatan & Persiapan:
  • – tiada –
 • Dalam kedudukan duduk (seperti bersila) sambil kaki mengepit pinggang peserta yang dihadapan dalam satu barisan peserta diarahkan melalui laluan yang telah di tetapkan dengan mengunakan tangan.

 

 1. Tali Skipping
  1. Peralatan & Persiapan:
   1. Tali static sebagai tali skipping
  2. 2 orang ahli kumpulan akan memusingkan tali skipping dan semua ahli kumpulan lain mesti melompat di dalam tali sebanyak 5 kali.

 

 1. Campak Kasut
  1. Peralatan & Persiapan
   1. Lukiskan 9 petak di atas lantai / tanah / pasir
   2. Tuliskan nombor markah di dalam setiap petak ( 1 – 9)
 • 1 garisan pada jarak yang sesuai
 1. Peserta dikehendaki berdiri di belakang garisan yang disediakan dan mencampakkan kasut mereka (sebelah sahaja) ke dalam mana-mana petak.
 2. Setiap seorang peserta di dalam kumpulan diberi XX peluang untuk mencuba
 3. Kumpulan perlu mendapatkan markah terkumpul sebanyak 20

 

 1. Tanam Kawan
  1. Peralatan & Persiapan
   1. Kawasam berpasir tepi air
  2. Kumpulan dikehendaki mengorek lubang di dalam pasir di tepi pantai. Kemudian salah seorang ahli kumpulan perlu masuk ke dalam lubang. Ambil gambar berkumpulan dan tunjukkan kepada jurulatih. Peserta yang berada di dalam lubang mestilah dapat dilihat dengan jelas “berada di dalam pasir dari paras pinggang ke bawah.

6. Balancing Lari

    1. Peralatan & Persiapan
     1. Batang paip pvc yang tidak sama saiz dan panjang
     2. Bola pingpong
    2. Setiap seorang peserta memegang sebatang paip pvc.
    3. Peserta dikehendaki berdiri memegang batang paip masing-masing dengan kedudukan 2 barisan (bahu ke bahu). Kedua-dua barisan ini mengadap sesama sendiri.
    4. Rapatkan batang paip pvc yang berada di tangan dengan batang paip pvc rakan di hadapan dan sebelah (kiri dan kanan) membentuk sebuah saluran yang berterusan.
    5. Lalukan bola pingpong di atas saluran dari hujung ke hujung. Peserta yang berada di hujung permulaan saluran perlu bergerak ke hujung akhir saluran untuk memanjangkan saluran sehinga ke bekas yang disediakan.
    6. Sediakan sebuah bekas (baldi / bakul atau boleh juga buat bulatan di atas tanah).
    7. Bola pingpong mesti digerakkan melalui saluran dari garis mula ke dalam bekas yang disediakan tanpa jatuh.
    8. Jarak di antara garis mula dan bekas mestilah lebih dari panjang batang paip yang disambungkan.
    9. Peserta tidak dibenarkan bertukar-tukar batang paip yang dipegang

Ini Contoh aktiviti explorace disini:

Download disini :

5 GAMES FOR EXPLORACE

team building outdoor

Corporate Team Building

The ultimate measure of a team is not where

they stands in moments of comfort and convenience,

but where they stands at times of challenge and

controversy.

Martin Luther King

Apakah Experiential Learning?

 • Pembelajaran melalui hasil pengalaman di mana peserta akan berpeluang melakukan aktiviti yang mensimulasikan nilai-nilai dalam kehidupan sebenar.
 • Di akhir setiap aktiviti, sesi facilitation akan dilakukan bagi membantu peserta memproses pengalaman tersebut untuk dijadikan nilai pembelajaran.

Kenapa Experiential Learning?

 • Pengalaman langsung
 • Audio, visual & kinestetik
 • Risiko terkawal
 • Zon tidak selesa dan zon pembelajaran
 • Peluang sama rata
 • Impak pembelajaran lebih lama

Kaedah Lain

 • Fun Learning
 • Teachable Moment
 • Challenge by Choice

Aktiviti team building tanpa facilitation seumpama memasak air dan membiarkannya kering di dalam bekas tersebut.

Anda mungkin seronok bermain unggun api dan masak-masak  tetapi ianya berlawanan dengan tujuan sebenar dan tidak memberikan manfaat kepada pelaku dan orang sekelilingnya.

Bagaimanakah Facilitation Dilakukan?

 • Pemerhatian (Observation without judgement)
 • Membina set soalan
 • Mendengar
 • Membantu peserta melihat kepada isu dan potensi
 • Menggalakkan perkongsian selamat
 • Membantu peserta memahami dan bersetuju dengan nilai-nilai hasil pembelajaran

Apa yang kami perlukan?

 • Objektif program
 • Tempoh program
 • Jangkaan Tarikh
 • Jumlah & profail peserta
 • Jangkaan dan jenis venue (jika ada)
 • Anggaran bajet (jika ada)

Kenapa Experiential Learning?

 • Pengalaman langsung
 • Audio, visual & kinestetik
 • Risiko terkawal
 • Zon tidak selesa dan zon pembelajaran
 • Peluang sama rata
 • Impak pembelajaran lebih lama

Disediakan oleh:

Muhd Fauzi Ab Jabar

 • 21 tahun pengalaman
 • Melebihi 4000 orang peserta dan 10000 jam latihan
 • Rangkaian pelanggan korporat dan jabatan kerajaan dari Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia dan Vietnam
 • Persijilan kemahiran teknikal nasional dan antarabangsa
 • Pencapaian kemalangan sifar
Sijil Pendaftaran Penyedia Latihan PSMB HRDF Claimable

HRDF Claimable

[Our Profile]

Vision

From Experience to learning

Mission

The mission of AsiaCamp is to maintain closed relationship between our teams and customer simultaneously controls the efficient training module & solutions.

Objectives

We are also consulting for the communications, corporate, financial and securities industry.

Vision

From Experience to learning.

Mission

The mission of AsiaCamp is to maintain closed relationship between our teams and customer simultaneously controls the efficient training module & solutions.

Objectives

We are also consulting for the communications, corporate, financial and securities industry.

Sijil Pendaftaran Penyedia Latihan PSMB HRDF Claimable

TRAINING PROGRAMME

1. TITLE OF COURSE / PROGRAMME
Effective Communication & Self-Improvement Communication Courses

2. DURATION
8 hours a day for 3 days 2 nights

3. TARGET GROUP (BY DESIGNATION)
This preparatory program is for those who are already in the management field at any level.

4. TARGETED INDUSTRY / INDUSTRIES
Industrial buildings, Automotive industry, Computer industry, Media industry, Music industry, Services industry, Metal work, Cosmetics, Food industry, Mining, Construction, Transportation Transportation and distribution of goods Manufacturing and manufacturing , Fishing industry, Shipping, Manufacturing, processing industry, management industry and all industries in need of communication efficiency.

5. CERTIFICATION
Attendance certificate will be issued by Asia Camp Sdn. Bhd.

6. OBJECTIVE COURSE
Participants will be able to improve their negotiation skills and convey information to office partners and customers while increasing company productivity.

7. COURSE OUTLINE
• Communication skills via Survival Cooking
• Charisma-building techniques from a first glance via jungle trekking
• Performing arts and public speaking via experiential learning games
• Art to influence others by image via classroom
• Oral and non-verbal communication via night exploration
• Corporate communication via bamboo rafting
• Communication for meetings via classroom

COVID-19: Outdoor program safe with AsiaCamp.

COVID-19: Outdoor program safe with AsiaCamp.

[Safety measures AsiaCamp implementation]

To Ensure You In Good Health Along Your Program

Your health and safety is always our top priority. As we prepare to return to the adventure activities, you have our commitment that now, more than ever, this remains true.

We are looking forward to once again connecting people and outdoor and recognise the duty to do so responsibly and with care.

AsiaCamp is working closely with regulators, local governments, and health authorities, including the World Health Organisation (WHO) and the and adhering to their expert advice.

While we are doing this, we also need your cooperation with the following to ensure that you have a smooth, memorable outdoor program with us:

1- First and foremost, it is your responsibility to ensure that you are eligible to join the program, you are not allowed to join if your body liase with COVID-19 simptom.

2- All AsiaCamp participants will be required to bring their own mask and wear it properly before, during and after the program, including during check-in and check-out.

Participants without a mask will be denied joining the program.

3- AsiaCamp will undergo disinfection including a deep clean performed using cleaning apparatus in accordance by professional cleaning teams.

4- Every night , Facillities such as hall and canteen goes under a through 2-hour cleaning procedure, in compliance with instructions from health authorities.

5- Temperature screening will take place at different times. Including before and after outdoor activities.

6- AsiaCamp staff will go through temperature checks after every 6 hours.

7- Social distancing will be observed with floor markers at queuing areas.

8- Hand sanitizers will be available through many facillities at AsiaCamp.

9- Pre-program briefings on safety and hygiene will be conducted for all staff to ensure we are consistently following the most up-to-date advice.

10- Contactless transaction and online documents to reduce surface and physical contact along the program.

11- All staff will be in protective equipment including masks and gloves.

12- We will observe seat distancing in the hall and outdoor centre.

13- Food Safety
All meals are produced and packaged hygienically following strict food safety requirements. Staff handling menu items will wear disposable gloves.

14- Our staff are well trained to assist with any medical situation during program including identification and isolation of anyone who may feel unwell.

15- Temperature checks will occur before activities where temperature screening is mandatory.

16- Health declaration forms will be handed out to be filled out before or on program.

We ask that you observe the universally recommended protective precautionary measures, including practising high personal hygiene.

Please be reminded, once again, that you are required to bring your own mask and wear it properly before, during and after the program; failing which, you will not be accepted on the camp.

Thank you for your continued support, we look forward to welcoming you to outdoor world again soon.

www.asiacamp.my
From experience to learning

rekreasi

definisi rekreasi

SEMBANG-SEMBANG REKREASI

Assalamualaikum & slm sejahtera buat semua.

Perkongsian kali ini adalah lebih menjurus untuk menunaikan permintaan beberapa rakan penggiat berkaitan poster yg telah sy pamerkan di UPSI baru2 ini. Ramai yg minta penerangan lanjut berkaitan poster tersebut & ada juga yg minta the actual poster! Bagi tujuan tersebut & selaras dlm usaha utk menyampaikan pengetahuan berkaitan definisi rekreasi dgn lebih meluas, sy share di sini the master copy of the poster ye, so that sesiapa shj boleh & mampu memilikinya.

Berkaitan penerangan pula, well…huraian secara ringkasnya adalah seperti berikut:

Secara amnya, terdapat beberapa pendapat di dlm existing literature berkaitan asal usul perkataan REKREASI. Majoriti penerbitan dlm bidang ini menggunakan perkataan Latin ‘recreare’ & ‘recreatio’ bg menjelaskan origin perkataan tersebut. Namun begitu, ada juga naskah2 penerbitan yg turut menggunapakai perkataan French ‘recreacion”. Walaubagaimanapun, ketiga-tiga perkataan tersebut membawa maksud yg sama iaitu “sesuatu yang menyegarkan atau menyembuhkan, menghasikan sesuatu pembaharuan dari segi emosi & fizikal, penyembuhan, dan penyegaran semula”.

Pada zaman kontemporari ini pula, kebanyakkan pengkaji ataupun penulis-penulis buku di dalam bidang ini mentakrifkan rekreasi sebagai satu bentuk aktiviti atau perolehan pengalaman yang mana berlaku di dalam waktu senggang, secara bersendirian ataupun berkumpulan, bercirikan keseronokan dan kebebasan, mendatangkan faedah, mempunyai tarikan unik (unique attractions) serta tidak dipengaruhi ganjaran (reward) ataupun keperluan serta-merta (immediate necessity). Selain itu, sekiranya kita lihat dari perspektif yang lebih mendalam, pengertian definisi rekreasi turut melibatkan elemen-elemen seperti berikut:

a) Rekreasi merupakan satu bentuk aktiviti yang versatile iaitu turut merangkumi kegiatan sosial dan penglibatan emosi serta tidak hanya tertumpu kepada aktiviti berbentuk fizikal semata-mata.
b) Rekreasi boleh wujud dalam pelbagai bentuk (diversity) termasuk sukan, permainan (games), persembahan muzik dan drama, perjalanan (travel), kraftangan, hobi dan aktiviti sosial. Dengan kata lain, aktiviti rekreasi secara umumnya boleh dikelasifikasikan kepada 3 jenis yang utama iaitu aktiviti berdasarkan lokasi penglibatan (indoor / outdoor), aktiviti berdasarkan corak penglibatan (active / passive) serta daya tarikan penglibatan (resource-oriented / user-oriented).
c) Rekreasi dilakukan secara sukarela (voluntary), tanpa melibatkan unsur-unsur paksaan dalam pemilihan aktiviti serta pengendaliannya.
d) Rekreasi bermula dari motivasi dalaman (intrinsic motivation) dan keinginan untuk mencapai kepuasan diri (self-satisfaction), bukannya bergantung kepada ganjaran tertentu ataupun bagi mencapai matlamat ekstrinsik.
e) Rekreasi turut bergantung kepada persepsi (perception) iaitu perasaan seseorang dalam melaksanakan sesuatu aktiviti serta apa yang diperolehi dan bukannya hanya berpandukan kepada apa yang dibuat atau mengapa ianya dilakukan semata-mata.
f) Rekreasi dari aspek pelaksanaan secara efektif turut dipengaruhi oleh faktor-faktor sokongan seperti sumber (resources), kemudahan, perkhidmatan, agensi, kepimpinan serta pengguna / peserta.

Dengan kata lain, contrary to popular belief (especially di Malaysia ni), perkataan REKREASI tersebut bukanlah semata-mata merujuk kpd kegiatan / aktiviti lasak shj. Ianya lebih besar & meluas dari tu sekiranya kita menyelami atau faham akan maksud sebenarnya – sebagaimana yg digunakan di dlm pengajian akademik dlm bidang ini.

Dari sudut kepentingan rekreasi pula, banyak penulisan ilmiah telah mengketengahkan aktiviti rekreasi sebagai gerak kerja yang mampu mendatangkan kesan atau output yang positif. Faedah-faedah yg dimaksudkan di sini boleh dikelaskan kpd beberapa kategori seperti faedah kesihatan, psikologi (faedah kpd individu), sosial dan komuniti, ekonomi, & persekitaran / alam semulajadi. Contoh-contoh spesifik bagi setiap katefori boleh dilihat/rujuk di bahagian RECREATION BENEFITS pd poster tersebut.

Sekian shj perkongsian pd kali ini. Diharapkan ianya mampu memenuhi kehendak rakan2 semua. So selepas ini, poster & penerangan berkaitan bolehlah dijadikan individual reference kpd rakan2 penggiat mahupun dijadikan asas perkongsian / bahan pengajaran / medium for knowledge transfer kpd org2 lain yg berminat utk mendalami ilmu rekreasi ini. Nak jadikan poster penghias dinding rumah pun boleh – duniawi je semua ni hehe. Muchas gracias atas kesudian membaca & semoga bermanfaat dan dpt dimanfaatkan dgn sempurna.

#nadaesimposible
#recreation

Sumber : Alejandro Aaron Aventura
kredit kad

KEBURUKAN KAD KREDIT

Keburukan kredit kad melalui 4 perangkap kad kredit.

a. Along berdaftar.

Bank boleh kenakan bunga dari kiri dan kanan kita. Apabila kita bayar minimum, kadar faedah bertambah.

Apabila kita bayar lewat, kadar faedah bertambah dan ada caj pengurusan lagi.

Kita guna kredit kad dengan jumlah yang sikit juga akan dikenakan yuran tahunan yang tinggi.

Pendek kata, bank ada pelbagai cara untuk kenakan bunga apabila kita telah mula menggunakan kredit kad.

b. Rasa selamat yang membahayakan

Kita guna kredit kad dengan mindset yang kredit kad kita mempunyai limit yang cukup untuk dibelanjakan. Risikonya adalah kita ada masanya kita sukar untuk limit kemampuan pendapatan kita.

Meskipun kita berjaya mengawal perbelanjaan kita dan membayar balik secara konsisten kepada pihak bank, ini akan menjadikan sikap ini sebagai tabiat yang bakal sebati di dalam diri kita.

Disinilah rasa selamat kita memerangkap kita. Kita tidak tahu bila masanya kita akan menghadapi kekangan perbelanjaan. Sebaliknya, pihak bank sudah bersedia bila-bila masa pada bulan akan datang menunggu kesulitan kita.

Akhirnya, kita terpaksa memulakan langkah membayar bunga yang melambung tinggi hasil dari penggunaan kredit kad. Ya, bunga tertinggi untuk kadar pinjaman adalah dari bunga kredit kad.

c. Bunga kredit kad adalah bunga yang tertinggi faedahnya dibandingkan dengan pinjaman lain.

Pinjaman rumah hanya sekitar 4%, begitu juga dengan kereta. Pinjaman peribadi sekitar 8%, begitu juga dengan pinjaman perniagaan. Pinjaman kredit kad lebih dari itu.

d. Rekod CCRIS mudah tercalar.

Kita mesti bayar tiap-tiap bulan sekurang-kurangnya nilai minimum. Jika tidak, ia akan dikira sebagai butang yang tidak dibayar selama sebulan.

Ini akan merendahkan skor kredit kita sekaligus menyukarkan kita mengambil pinjaman atau fasiliti bank yang lebih penting.

Latihan Dalam Perkhidmatan LADAP

LADAP atau Latihan dalam perkhidmatan merupakan latihan yang dijalani oleh guru sekolah di dalam mempertingkatkan muti latihan. AsiaCamp ada menyediakan modul kreativiti melalui konsep experiential learning kepada guru.

Sesebuah institusi  yang mampu mengenali dan menghidari faktor yang mengekang kreativiti dalam organisasi di peringkat awal mampu membawa pasukannya bergerak lebih maju berbanding pasukan yang atau organisasi yang memandang enteng terhadap kepentingan kreativiti. Malah, pada masa ini, masih terdapat organisasi yang seolah-olah tidak mengambil berat tentang kepentingan kreativiti dan impaknya kepada sesebuah pasukan tersebut.

Dalam konteks lain, terdapat juga organisasi yang tidak tahu bahawa amalan dan budaya kreativiti ini mampu menjadikan organisasi dan pasukannyan lebih cemerlang dan gemilang. Implikasi daripada mengabaikan kreativiti ini maka pasukannya nyata ketinggalan lebih jauh berbanding pasukan lain.

Image may contain: 4 people, people standing, tree, child, sky and outdoor

menjana kreativiti bersama

Di dalam latihan LADAP yang AsiaCamp sediakan, pelbagai faktor yang mengekang kreativiti dalam sesebuah pasukan akan dibendung melalui sesi pembelajaran disini. Antaranya adalah ;-

 1. Komunikasi yang lemah antara superior dan subordinat
 2. Kurangnya kerjasama dalam pasukan
 3. Menekankan status quo
 4. Menekankan motivasi intrinsik.
 5. Prosedur yang terlalu ketat dan mengongkong
 6. Persaingan menang-kalah dalam organisasi sendiri
 7. Sumber yang tidak mencukupi
 8. Penilaian dan tekanan kerja yang berat

Jika kesemua faktor ini wujud dalam sesebuah pasukan maka ketua pasukan perlu mengambil langkah segera bagi mewujudkan ruang untuk ahli pasukan mereka. Ini kerana sifat semulajadi manusia adalah di mana dia mampu lebih berimaginasi dalam keadaan yang tenang dan tiada tekanan.

Image may contain: 3 people, people smiling, people standing, child, outdoor, nature and water

tiada tekanan pasti lebih ceria dan gembira

Kesemua faktor yang mengekang kreativiti ini dilihat bukan sahaja tidak mampu membangunkan sesebuah organisasi atau pasukan itu ke tahap yang lebih tinggi, tetapi juga akan mewujudkan suasana kerja yang tidak selesa.

Perlu diingatkan antara faktor kejayaan sesebuah organisasi pula adalah di mana ia berjaya memperkasa pembangunan sumber manusia terlebih dahulu melalui kaedah :

 1. Mewujudkan kepercayaan dan komitmen menyeluruh dalam proses pembelajaran dan pembangunan
 2. Komunikasi yang jujur, terbuka dan gaya kepimpinan yang berwawasan.
 3. Budaya organisasi yang kreatif, terbuka, inovatif serta struktur organisasi yang kondusif
 4. Amalan proses menyelesaikan masalah secara kreatif dengan menggunakan teknik yang betul
 5. Proses kemahiran projek yang fleksibel serta sumber dan kemahiran yang berkualiti.

Kesimpulannya, semua faktor kecemerlangan di atas perlu diterapkan manakala situasi yang mengekang kreativiti ahli pasukan perlu dielakkan, ini boleh dilakulan dengan menyertai kem LADAP di AsiaCamp

Our leadership water module offers you 3R formula of respect, responsibility and reflect

CARA MENGGUNAKAN PERMAINAN KERJASAMA DALAM KEM MOTIVASI DI ASIA CAMP

Permainan kerjasama adalah satu jenis dan gaya permainan yang dapat meningkatkan tingkah laku kerjasama apabila dipratikkan secara teratur selama beberapa tempoh masa seperti yang dinyatakan oleh Hill & Reed pada tahun 1989. Gaya permainan ini juga turut boleh digunakan apabila timbulnya sebarang isu dan konflik akibat perbezaan jantina, kelas atau kebolehan para peserta.

Dalam kebanyakkan permainan dan aktiviti ini, setiap anggota yang terlibat dianggap sama penting dan mempunyai tugasan masing-masing yang tidak boleh diganti sewenang-wenangnya dengan orang lain. Justeru, ia bukan sahaja menyedarkan para peserta bahawa semua individu adalah sama penting, tetapi melalui permainan kerjasama ini juga akan membantu memupuk kesefahaman dalam sesebuah pasukan.

Antara contoh aktiviti yang dijalankan di Asia Camp yang mendukung konsep ini adalah membuat rakit. Setiap peserta yang berpeluang merasai pengalaman membuat sendiri rakit mereka pasti tidak menyangkal bahawa ia adalah satu pengalaman yang menyeronokkan dan mencabar minda serta fizikal.

Bermula daripada memotong dan mengikat buluh untuk dijadikan tapak rakit, kemudian para peserta pula akan mula menyusun dan mengikat beberapa tong untuk dijadikan tempat duduk mereka. Tidak cukup dengan menyiapkan rakit sendiri, mereka juga perlu bersama-sama berganding bahu dan berkerjasama untuk mengangkat rakit masing-masing ke tebing sungai.

Permainan kerjasama sebegini mengingatkan kita bahawa tiada individu yang mampu berjaya hanya dengan dirinya sendiri. Tiada pasukan yang mampu mencapai matlamat pasukan jika hanya seorang ahli pasukan yang melibatkan diri. Kejayaan dalam pasukan hanya mampu dicapai sekiranya semua ahli berganding bahu dan melibatkan diri dalam setiap tugasan.

Mungkin ada pihak yang berpendapat bahawa konsep kebergantungan kepada individu lain adalah satu perkara yang tidak bagus dari segi penghasilan produktiviti yang hebat. Tetapi perlu diingatkan juga terdapat juga konsep kesalingbergantungan yang positif seperti yang diterapkan dalam permainan kerjasama ini.

Dengan konsep permainan ini bukan sahaja membantu pasukan tersebut untuk mencapai matlamat, malah dapat membantu individu untuk mengurangkan tekanan. Apa yang penting adalah sejauh mana dan sekerap mana konsep permainan ini dapat dipraktikkan dalam kehidupan dan masyarakat kita seharian.