BELAJAR ILMU LATIHAN KEBAKARAN DI ASIA CAMP

Pendidikan dan latihan kebakaran semakin menjadi salah satu ilmu yang diajar kepada masyarakat tidak mengira peringkat umur. Jika di sekolah, para murid, pelajar dan guru akan didedahkan secara lansung tentang ilmu dan latihan ini melalui badan beruniform kadet bomba manakala jika bagi golongan dewasa yang telah berkerja khususnya sektor kerajaan, satu kursus akan dijalankan bagi mendedahkan ilmu berguna ini.

Secara ringkasnya, pihak jabatan bomba dan penyelamat akan mengadakan satu ceramah dan pembelajaran awam tentang bahaya-bahaya kebakaran kepada kumpulan sasar. Dalam ceramah tersebut akan diterangkan sifat-sifat api dan punca kebakaran yang diselitkan dalam ilmu pendidikan dan latihan kebakaran.

Selain itu juga, pihak bomba juga akan menerapkan konsep pencegahan kebakaran dan mengadakan latihan bersama yang dipanggil “Mork Drill” dalam sebuah bangunan untuk memberi pendedahan kepada situasi sebenar dan langkah-langkah yang perlu diambil semasa berlakunya kebakaran.

Semua premis yang berdaftar juga hendaklah mematuhi arahan sistem keselamatan bomba dengan menyediakan pemadam api dan memastikan pemadam api tidak luput tarikhnya. Penyusunan yang mengikut kesesuaian barang-barang dengan tempat yang dikhaskan mengkikut kadar mudah bakar juga adalah perlu terutama bagi sektor kerajaan dalam isu penyimpanan dokumen kerajaan.

Selain itu juga, pengenalan kepada lif bomba menjadi salah satu aspek penting semasa pendidikan dan latihan kebakaran ini dijalankan. Lif bomba adalah lif yang boleh diambil milik bagi kegunaan esklusif ahli bomba semasa kecemasan. Ini bermaksud jika bukan pada waktu kecemasan, kebiasaannya lif bomba ini tidak dibenarkan untuk digunakan oleh orang awam.

Keperluan khusus bagi lif bomba termasuklah kereta lif itu sendiri, lubang lif dan juga bilik mesin lif. Lif bomba direka khas dengan keutamaan kuasa elektrik yang dibekalkan dan memudahkan saluran paip bomba untuk dibawa masuk ke dalam.

Image result for lif bomba

Sistem pembuangan asap juga adalah salah satu modul yang didedahkan semasa pendidikan kebakaran ini. Ia bertujuan untuk mengeluarkan asap dalam bangunan supaya memudahkan para penghuni melepaskan diri secepat mungkin dan mengelakkan daripada lemas dalam kepulan asap. Semua ilmu yang berguna ini penting bagi mengelakkan berlakunya kemalangan jiwa semasa kebakaran.

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

PENDEDAHAN PROGRAM BINA KERJAYA KEPADA PARA REMAJA

Program membina kerjaya di kalangan para remaja adalah salah satu contoh program yang sesuai dilaksanakan semasa kem motivasi dianjurkan. Menerusi kem motivasi, pengenalan kepada aktiviti-aktiviti yang dapat membina kerjaya di masa akan datang akan didedahkan kepada para remaja. Usia remaja iaitu 13-18 tahun adalah sangat perlu didedahkan dengan realiti kerjaya.

Jika dibandingkan dengan dua dekad yang lalu, pemikiran para ibu bapa hanya tertumpu kepada kemajuan akademik sahaja lantaran memaksa anak-anak mereka untuk mendapatkan keputusan cemerlang dalam pelajaran. Jika ada anak-anak yang kurang cemerlang pula, maka anak tersebut seolah-olah dianggap seperti tidak mempunyai masa hadapan yang cerah.

Justeru, program membina kerjaya di kalangan para remaja ini adalah salah satu contoh platform terbaik pada masa kini untuk memperkenalkan dan memberitahu kepada para remaja bahawa kejayaan seseorang itu tidak lagi diukur melalui pencapaian akademik semata.

pupuk minat melalui badan berunifrom

Sebagai contoh melalui Program Usahawan Beliau Tani mendedahkan para remaja tentang pengeluaran tanaman makanan yang dilakukan bagi menyahut dasar pertanian Negara di samping untuk memenuhi keperluan pekerjaan di kalangan golongan remaja. Di bawah rancangan ini, tanah hak milik kerajaan yang berpotensi akan dimajukan bagi penanaman pelbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan bergantung kepada mutu dan jenis tanah. Pendedahan ini seharusnya membantu golongan remaja yang minat bercucuk tanam.

Program membina kerjaya di kalangan para remaja ini biasanya dilaksanakan menerusi beberapa program lain anjuran jabatan kerajaan seperti Program Rakan Muda dan Program Latihan Keusahawanan.

Program keusahawanan dilaksanakan bagi memupuk potensi keusahawanan dalam kalangan remaja serta memberi pendedahan kepada cara pemasaran produk. Latihan ini juga dilihat sebagai latihan yang sangat bermanfaat kerana ia memberikan pendedahan sebenar tentang dunia usahawan dan cabaran-cabarannya.

Bagi golongan remaja yang dilihat cemerlang dari segi akademik pula, melalui program membina kerjaya ini, mereka akan didedahkan kepada jenis-jenis kerjaya dan pekerjaan yang boleh dipilih. Antara bidang kerjaya yang disyorkan kepada mereka adalah kerjaya dalam sektor awam, bidang pendidikan, bidang perbankan dan bidang perubatan.

Kesimpulannya, program bina kerjaya bagi remaja adalah perlu diselitkan dalam setiap kem motivasi pelajar sekolah khususnya sekolah menengah.

Klik disini untuk artikel seterusnya>>