PROSEDUR KESELAMATAN – TIPS MEMILIH LOKASI KEM

Prosedur keselamatan adalah perkara yang paling penting dalam pengurusan logistik sesuatu program atau kem motivasi. Keselamatan yang dimaksudkan di sini adalah merangkumi yang pertama keselamatan kemanusiaan, yang kedua keselamatan persekitaran, dan yang ketiga keselamatan barang-barang yang digunakan sepanjang program atau kem tersebut berlansung.

Keselamatan kemanusiaan merujuk kepada keselamatan setiap individu yang terlibat dalam acara yang dijalankan. Inidividu yang dimaksudkan adalah setiap ahli jawatan kuasa, para peserta, para petugas dan para pembekal yang terlibat secara lansung atau tidak lansung semasa program berlansung. Sekiranya pihak penganjur merasa ragu-ragu, maka adalah lebih baik program tersebut dibatalkan kerana prosedur keselamatan kemanusiaan ini tadi tidak dapat dipenuhi.

Faktor keselamatan yang kedua pula yang perlu diambil kira semasa merangka program adalah keselamatan persekitaran yang merujuk kepada kawasan yang dipilih adalah selamat daripada gangguan binatang buas. Selain daripada itu, kawasan yang dipilih juga hendaklah bebas daripada ancaman jenayah sebagai contoh kawasan yang sedang bergolak atau diserang misalnya. Ini kerana keadaan yang bergolak atas ancaman manusia adalah berubah mengikut masa dan tidak dapat dijangka.

Selain daripada itu, kawasan yang berpontensi untuk terlibat dengan bencana alam seperti tanah runtuh atau banjir juga perlu dielakkan. Namun begitu, sekiranya sebarang bencana alam terjadi semasa kem diadakan, maka prosedur keselamatan yang perlu dipatuhi oleh para pengajur adalah segera menghubungi balai polis dan balai bomba yang berhampiran.

Adalah penting dan menjadi tanggungjawab kepada para penganjur program untuk menyimpan nombor-nombor jabatan di atas bagi membolehkan mereka menghubungi segera sekiranya sebarang kejadian tidak diingini berlaku.

Keselamatan barang-barang pula merujuk kepada keselamatan peralatan yang digunakan dalam program atau acara yang diadakan. Sebagai contoh jika pihak penganjur berhasrat untuk mengadakan sukan lasak seperti acara flying fox maka peralatan yang digunakan haruslah selamat dan tidak usang bagi mengelakkan para peserta daripada tercedera atau terkorban. Cara yang lebih selamat adalah di mana pada kebiasannya pihak penganjur akan menguji terlebih dahulu keupayaan alatan perkakas tersebut sebelum ia boleh digunakan kepada para peserta.

Jika semasa melakukan sesuatu, anda memegang prinsip sepenuh hati, pasti anda dapat melalukan perkara lain yang luar biasa – Norman Vincent Peale

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

PENILAIAN KEBERKESANAN KEM MOTIVASI KAYU PENGUKUR KECEMERLANGAN

Penilaian keberkesanan kem motivasi adalah perlu bagi para penganjur yang menjalankan kem tersebut untuk merumuskan hasil dan tujuan sepanjang kem tersebut berlansung sama ada ia menepati objektif kem tersebut diadakan pada awalnya. Penilaian juga dianggap sangat penting kerana kejayaan dan kemajuan sesebuah kem motivasi akan menentukan sama ada program tersebut layak diadakan semula pada masa akan datang atau tidak boleh diteruskan lagi.

Selain menjadi alat pengukur kejayaan dan kegagalan sesebuah kem motivasi turut dinilai dari cara pengelolaan penganjur. Justeru, segala tingkah laku para peserta dan cara penerimaan mereka adalah sangat penting untuk diambil kira.

Contoh Borang Kajian Pelanggan

Penilaian keberkesanan kem motivasi juga biasanya dapat dibuktikan melalui data yang tepat dengan menggunakan borang kajian kepuasan pelanggan. Antara perkara yang diminta pihak pengajur untuk dinilai dalam borang penilaian tersebut adalah seperti perjalanan kem motivasi, makanan, masa, bahan-bahan program, masa rehat, aktiviti-aktiviti yang dirancang, peranan pemudah cara dan lain-lain. Justeru, maklum balas daripada para peserta adalah sangat penting dalam tujuan menentukan kejayaan kursus motivasi yang dirancang.

Jika terdapat komen-komen negatif yang diberi daripada para peserta pula, pihak penganjur harus memandang dari sudut positif dan cuba untuk memperbaiki kelemahan tersebut di masa akan datang sekiranya program tersebut masih perlu dijalankan.

Justeru, penilaian keberkesanan kem motivasi ini menjadi bukti bahawa sesebuah program itu dilaksanakan. Dalam soal penilaian ini pula, pihak penganjur juga perlu mematuhi beberapa garis panduan asas untuk mempamerkan imej dan perlakuan positif seperti etika pakaian misalnya supaya aura negatif tidak menjadi ikutan para peserta.

Sebagai contoh, penganjur hendaklah berpakaian formal dan tidak merokok di kawasan kem motivasi. Ini kerana, sekiranya didapati mana-mana penganjur atau pemudah cara yang berkelakuan sedemikian, maka para peserta akan secara automatik menyatakan bahawa mereka turut dibenarkan untuk berkelakuan sama.

Jika perkara di atas berlaku, maka sekaligus ia akan mempengaruhi kepada keputusan penilaian keberkesanan kem motivasi itu secara menyeluruh.

satisfied with the activities n the trainers.. they r friendly n knowledgeable..love them very much.. – Cg Tan

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

PENENTUAN JURULATIH CEMERLANG TUNGGAK KEM TERBILANG

Penentuan jurulatih bagi sesebuah program atau kem motivasi mahupun kem kendiri adalah antara asas-asas untuk memastikan kejayaan kem atau program motivasi tersebut. Jurulatih adalah individu yang memainkan peranan penting dalam mengendalikan setiap acara dalam program. Jurulatih yang membosankan atau dengan erti kata lain gagal untuk berkomunikasi secara baik dengan para peserta akan memincangkan perjalanan kem. justeru, pemilihan jurulatih yang tepat dan bersesuaian dengan setiap objektif program yang dijalankan adalah sangat penting dan menjadi tanggungjawab kepada AJK program untuk membuat penilaian yang memilih yang terbaik.

Menurut Chalofsky dan Reinhart (1988) – Penulis buku Effective Human Resource Development, peranan jurulatih menjadi lebih mencabar memandangkan keputusan yang dibuat berkaitan dengan pembangunan sumber manusia. Ini menerangkan bahawa penentuan jurulatih yang tepat akan mempengaruhi dan memberi impak besar kepada keseluruhan sesebuah program.

Jurulatih yang cemerlang adalah jurulatih yang memahami sepenuhnya peranan dan tanggungjawab beliau dan sentiasa cuba untuk memberikan komitmen yang terbaik sepanjang program berlansung. Antara peranan seorang jurulatih adalah cekap mengatur strategi. Peranan ini adalah melibatkan kerja merancang, melaksana, mengurus dan mengawasi kegiatan latihan.

Selain tu, jurulatih yang cemerlang juga adalah seorang yang mampu menganalisis keperluan latihan atau program. Ini bermaksud, beliau perlu tahu cara untuk menyesuaikan aktiviti seiring dengan kehendak program.

Penentuan jurulatih juga perlu dinilai dari aspek kemahiran yang ada pada setiap jurulatih. Sebagai contoh adalah menjadi bonus kepada para penganjur kem motivasi sekiranya jurulatih yang dipilih dapat memberikan ceramah motivasi dan dalam pada masa yang sama dapat mengawasi para peserta dari aspek keselamatan.

Seorang jurulatih yang baik juga wajib mematuhi nilai-nilai kemanusian sejagat dan mereka harus sedar sepanjang kem atau program motivasi tersebut berjalan, mereka diibaratkan sebagai idola dan segala tindak tanduk mereka akan menjadi contoh dan ikutan kepada para peserta. Justeru, jika mereka mempamerkan imej atau perlakuan yang negatif, maka bimbang jika para peserta akan mengikuti jejak mereka pula.

Jika kita melakukan perkara yang selalu kita lakukan, maka kita hanya akan mendapat perkara yang telah kita perolehi – Tony Robbins

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

TIPS MENYAMPAIKAN UCAPAN YANG BAIK BAGI PEMIMPIN

Menyampaikan ucapan yang baik adalah salah satu tugas pemimpin sama ada ucapan tersebut disampaikan kepada orang awam atau anak buahnya di tempat yang tertutup atau di khalayak ramai. Menyampaikan ucapan adalah salah satu kemahiran yang perlu ada bagi setiap pemimpin. Satu kajian peringkat kebangsaan yang pernah dibuat di Amerika Syarikat mendapati ketakutan nombor satu di kalangan rakyatnya adalah ketika berucap di khalayak ramai. Gejalan takut berucap ini juga dikenali sebagai “takut mikrofon”.

Perasaan takut berucap adalah perkara normal yang dilalui oleh semua individu terutama ketika kali pertama ia perlu dilaksanakan. Justeru, pemimpin perlulah bersedia untuk menyampaikan ucapan yang baik dengan memberi penekanan kepada beberapa faktor penting seperti bersedia dan berlatih secukupnya.

Sebelum ucapan tersebut perlu disampaikan, semua bahan-bahan yang berkaitan seperti teks dan gambar jika perlu hendaklah disediakan lebih awal bagi mengelakkan kepincangan. Jangan berlatih hanya menghafal di kepala sahaja, malah sebaiknya latihan yang baik adalah mempratikkan ucapan melalui mulut dengan gaya yang betul di hadapan cermin atau orang-orang yang rapat. Scenario yang sama dilakukan oleh para penyanyi semasa mereka berlatih adalah mereka akan menyanyi terlebih dahulu dan membuat pembetulan pada masa itu juga. Maka, dengan cara ini mereka lebih bersedia apabila tiba waktu.

Menyampaikan ucapan yang baik juga berkait rapat dengan pemilihan topik yang sesuai sehala dengan tujuan ucapan tersebut perlu disampaikan. Sebagai contoh pemilihan topik yang berkait rapat dengan isu semasa akan dapat menarik perhatian para pendengar sekaligus melibatkan interaksi dua hala semasa ucapan disampaikan.

Selain itu, ucapan yang dipilih juga hendaklah dirumuskan di pengakhiran ucapan. Rumusan tersebut pula hendaklah satu jenis rumusan yang mudah difahami dan paling penting diingati. Sebagai contoh pada akhir ucapan, kata-kata motivasi daripada para tokoh ilmuwan akan menjadi ingatan kepada semua pendengar dan ia sangat sesuai dipilih sebagai satu gaya yang bijak untuk mengakhiri mana-mana ucapan. Justeru, dengan tips di atas, maka para pemimpin akan dapat memberikan ucapan yang baik dan berguna kepada para pendengar.

 

Bukan beban yang memberatkan kita, sebaliknya cara kita membawanya – Lou Holtz

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

ETIKA KOMUNIKASI – APA YANG PERLU DAN TIDAK PERLU DILAKUKAN

Etika komunikasi perlu bagi memastikan seseorang individu itu disenangi oleh semua pihak sekaligus memudahkan sesebuah pasukan atau kumpulan mengatur cara kerja. Adalah penting bagi setiap ahli kumpulan untuk memahami dan berpegang teguh kepada adab-adab komunikasi. Dengan memelihara etika dan adab, individu tersebut akan lebih disenangi dan dihormati tidak kira dari pihak pasukan mahupun lawan.

Terdapat beberapa perkara yang perlu dijauhi dalam memastikan adab semasa komunikasi dipatuhi. Yang pertama adalah dilarang sama sekali seseorang itu semasa memberikan ucapan memburuk-burukkan pihak lawan. Perbuatan ini akan mencerminkan keperibadian yang tidak bagus kepada individu tersebut terutama bagi pemimpin pasukan.

Etika komunikasi juga menghalang individu menggunakan bahasa kiasan atau sindiran semasa menyampaikan ucapan atau berkomunikasi secara lansung. Selain itu, perbuatan seperti sengajaja menggunakan hujah-hujah am yang tidak terbukti kebenarannya atau membuat tafsiran sendiri juga adalah sangat dilarang semasa komunikasi. Sebagai contoh, seseorang yang sering mengucapkan “kalau tidak begitu, mestilah begini” adalah sangat dilarang dalam konteks memelihara adab komunikasi.

Apa yang harus dilakukan sekiranya seseorang itu berkomunikasi tidak kira sama ada berhadapan dengan pihak lawan mahupun pasukan sendiri adalah yang pertama bersikap jujur. Percakapan yang tidak jujur akan menjejaskan kepercayaan dan memburukkan imej individu itu sendiri dan bercanggah dengan etika komunikasi yang baik.

Sekiranya ada maklumat yang perlu disampaikan, maka sampaikan dengan tepat dan tidak memutar belit fakta. Ini kerana, gambaran yang salah akan memberikan tanggapan yang salah kepada ahli pasukan dan sekaligus menjejaskan semangat teambuilding dalam pasukan.

Bagi ahli pasukan pula, adalah dilarang sama sekali untuk mengumpat atau bergosip tentang ahli yang lain dalam memastikan adab berkomunikasi dapat dipelihara. Ini kerana, perbuatan bergosip dan mengumpat ini kebiasaannya pada awalnya tidak kelihatan serius akan menjejaskan keharmonian pasukan, namun ibarat kata pepatah, api yang kecil jika disimbah minyak mampu membakar rumah. Begitu jugalah halnya dengan semangat teambuilding yang akan terjejas dengan perbuatan mengumpat dan bergosip ini di mana lanjutan dari perbuatan tersebut akan mengakibatkan perselisihan faham dan pergaduhan.

Mereka yang berhenti melakukan sesuatu untuk menjadi lebih baik adalah mereka yang berhenti untuk menjadi lebih baik – Oliver Cromwell

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

MEMBENTUK REMAJA CEMERLANG DALAM KEM JATI DIRI

Membentuk personaliti cemerlang dan matang dalam diri remaja adalah amat penting dan ia menjadi satu cabaran kepada golongan para penganjur kem motivasi atau kem jati diri. Seperti semua sedia maklum, golongan remaja ini adalah golongan yang sentiasa terdorong untuk mencuba sesuatu dan dalam tempoh usia ini mereka kebiasaannya tidak tahu membezakan tentang keburukan dan kebaikan dalam setiap perkara.

Golongan remaja juga adalah golongan yang sering terlibat dalam masalah sosial. Malah ada yang lebih teruk terlibat dalam aktiviti jenayah. Justeru, dalam setiap kem motivasi dan kem jati diri adalah penting bagi penganjur untuk memantau mereka.

Membentuk personaliti cemerlang dalam diri remaja pada era moden ini akan menyebabkan golongan dewasa berdepan dengan pelbagai risiko seperti tekanan perasaan mahupun ancaman keselamatan. Namun begitu, sebagai golongan dewasa, kita tidak harus berputus asa dalam usaha cuba memberikan ilmu yang terbaik setiap masa kepada mereka lebih-lebih lagi terhadap ahli keluarga sendiri.

Dengan adanya bantuan dan sokongan moral daripada masyarakat, maka matlamat kehidupan yang jelas akan terlihat dan mereka akan cuba untuk mendapatkan matlamat tersebut. Selain perlu mengingatkan mereka tentang jalan kejayaan yang akan ditempuhi adalah dipenuhi dengan beberapa kali kejatuhan dan kegagalan, pengajur program perlu fokus dalam usaha membentuk personaliti cemerlang dalam diri mereka.

Ini bermaksud, para penceramah atau jurulatih harus sentiasa mengingatkan para remaja tentang rasional dalam membuat sesuatu keputusan. Setiap tindak tanduk mereka akan mengakibatkan sesuatu perkara yang tidak dijangka justeru mereka haruslah tahu berfikir secara panjang tentang setiap keputusan yang diambil.

Skil mengenal diri sendiri pula adalah antara salah satu asas kehidupan yang perlu diajar kepada para remaja dalam usaha untuk membentuk personaliti cemerlang. Golongan para remaja perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan agama dan nilai-nilai moral yang secukupnya bagi membenteng diri mereka dari melakukan kesalahan.

Bak kata pujangga, zaman muda hanya sekali, jadi usah sia-siakan. Kata-kata itu adalah benar kerana nyata perkara yang paling jauh dengan diri kita adalah masa lampau. Kita tidak mampu mengubah masa lampau namun sekiranya masa lampau kita tidak begitu baik maka dengan perkongsian ilmu kita akan dapat mencegah golongan muda daripada melakukan kesilapan yang sama.

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

PERANCANGAN PENYEDIAAN MAKANAN SEMASA KEM MOTIVASI

Perancangan makanan adalah penting semasa membuat kertas kerja untuk menjalankan kem motivasi kerana ia akan mencetuskan idea bagi memikirkan aktiviti-aktiviti seterusnya yang perlu dijalankan sepanjang program berlansung. Tanpa perancangan yang betul, pihak jawatankuasa makanan tidak dapat membuat tempahan makanan dan jika ia berlaku maka sesebuah program dianggap gagal.

Secara umumnya, keputusan penyajian makanan ini boleh diserahkan kepada pihak pembekal atau kontraktor yang berdaftar dengan kerajaan. Sebelum memilih pembekal yang setuju untuk menyajikan makanan, pihak penganjur akan terlebih dahulu berunding tentang menu dan harga yang sesuai. Jika pesertujuan telah dicapai maka program boleh diteruskan.

Percancangan makanan perlu menitikberatkan beberapa aspek utama seperti pemilihan menu sihat dan seimbang, diet khas bagi golongan vegetarian atau pengamal agama misalnya, serta susun atur sajian makanan seperti mahu disediakan secara hidang atau buffet. Selain daripada itu, kualiti kakitangan dan penyeliaan semasa makanan dihidangkan turut perlu diambil kira. Kualiti kebersihan juga adalah sangat penting untuk dititikberatkan malah ia menjadi faktor utama yang perlu diambil kira dalam proses penyajian makanan.

Aspek kebersihan ini merangkumi cara penyediaan makanan dan juga peralatan dan perkakas yang digunakan seperti pinggan, mangkuk, sudu dan cawan. Selain daripada itu, nisbah tetamu dan tema program turut perlu diambil kira semasa perancangan makanan dibuat.

Cara pembayaran dan tempoh pembayaran perlu diterangkan kepada pihak pembekal sebelum pesetujuan pembekalan dibuat. Ini penting bagi mengelakkan pembekal merasa teraniaya kerana kegagalan penganjur membuat bayaran walhal makanan telah pun dibekalkan. Cara yang terbaik adalah denga memberi deposit kerana pembekal sama ada dalam bentuk wang tunai atau Pesanan Kerajaan bagi agensi kerajaan.

Jadual makan dan kudapan peserta adalah bergantung kepada jenis adan cara yang dijalankan. Sebagai contoh, bagi aktiviti lasak dalam hutan maka makanan dan kudapan yang disajikan perlu bersifat sederhana dan cara pembungkusannya pula adalah mudah untuk dibuka supaya tidak membebankan peserta. Sebagai contoh air botol mineral adalah lebih sesuai dibekalkan semasa aktiviti lasak berbanding air yang dibancuh dan diminum dengan cawan.

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

PENDEDAHAN PROGRAM BINA KERJAYA KEPADA PARA REMAJA

Program membina kerjaya di kalangan para remaja adalah salah satu contoh program yang sesuai dilaksanakan semasa kem motivasi dianjurkan. Menerusi kem motivasi, pengenalan kepada aktiviti-aktiviti yang dapat membina kerjaya di masa akan datang akan didedahkan kepada para remaja. Usia remaja iaitu 13-18 tahun adalah sangat perlu didedahkan dengan realiti kerjaya.

Jika dibandingkan dengan dua dekad yang lalu, pemikiran para ibu bapa hanya tertumpu kepada kemajuan akademik sahaja lantaran memaksa anak-anak mereka untuk mendapatkan keputusan cemerlang dalam pelajaran. Jika ada anak-anak yang kurang cemerlang pula, maka anak tersebut seolah-olah dianggap seperti tidak mempunyai masa hadapan yang cerah.

Justeru, program membina kerjaya di kalangan para remaja ini adalah salah satu contoh platform terbaik pada masa kini untuk memperkenalkan dan memberitahu kepada para remaja bahawa kejayaan seseorang itu tidak lagi diukur melalui pencapaian akademik semata.

pupuk minat melalui badan berunifrom

Sebagai contoh melalui Program Usahawan Beliau Tani mendedahkan para remaja tentang pengeluaran tanaman makanan yang dilakukan bagi menyahut dasar pertanian Negara di samping untuk memenuhi keperluan pekerjaan di kalangan golongan remaja. Di bawah rancangan ini, tanah hak milik kerajaan yang berpotensi akan dimajukan bagi penanaman pelbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan bergantung kepada mutu dan jenis tanah. Pendedahan ini seharusnya membantu golongan remaja yang minat bercucuk tanam.

Program membina kerjaya di kalangan para remaja ini biasanya dilaksanakan menerusi beberapa program lain anjuran jabatan kerajaan seperti Program Rakan Muda dan Program Latihan Keusahawanan.

Program keusahawanan dilaksanakan bagi memupuk potensi keusahawanan dalam kalangan remaja serta memberi pendedahan kepada cara pemasaran produk. Latihan ini juga dilihat sebagai latihan yang sangat bermanfaat kerana ia memberikan pendedahan sebenar tentang dunia usahawan dan cabaran-cabarannya.

Bagi golongan remaja yang dilihat cemerlang dari segi akademik pula, melalui program membina kerjaya ini, mereka akan didedahkan kepada jenis-jenis kerjaya dan pekerjaan yang boleh dipilih. Antara bidang kerjaya yang disyorkan kepada mereka adalah kerjaya dalam sektor awam, bidang pendidikan, bidang perbankan dan bidang perubatan.

Kesimpulannya, program bina kerjaya bagi remaja adalah perlu diselitkan dalam setiap kem motivasi pelajar sekolah khususnya sekolah menengah.

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

PEMILIHAN KAWASAN KEM – TIPS MENGADAKAN KEM MOTIVASI

Pemilihan kawasan kem adalah antara perkara paling penting bagi penganjur sebelum mengadakan kem motivasi. Ini kerana, pemilihan kawasan dan tempat yang tepat akan menentukan keberkesanan program yang dirancang seiring dengan acara dan program yang ditetapkan dalam tentatif. Hal ini penting kerana kawasan yang selesa dan menarik sekaligus dapat menarik minat para peserta untuk menyertai kem tersebut.

Berdasarkan pemerhatian terhadap kem-kem yang telah dijalankan di Asia Camp, golongan pelajar atau remaja boleh dirumuskan bahawa 80% daripada mereka menganggap kem motivasi adalah selain bertujuan untuk keseronokan ia juga akan membantu mereka untuk menghilangkan stress. Justeru, pemilihan kawasan kem perlu menepati cita rasa mereka dan pengisian program sepanjang kem diadakan juga perlu seiring dengan keperluan mental dan fizikal.

Kebiasaannya, pada awal pelaksanaan kem, para peserta masih kabur dan buntu tentang tujuan sebenar mereka berada di sana. Namun, beralih kepada fasa pertengahan kem pula, barulah para peserta ini tadi dapat menerima intipati program yang dijalankan dengan pelbagai aktiviti membina jati diri serta semangat berpasukan.

Kawasan kem yang berlatarbelakangkan hutan simpan dan air terjun antara ciri-ciri khas yang menjadi keutamaan para penganjur kem motivasi. Tentu sahaja dengan keindahan alam sekitar dan deruan air terjun menggamit perhatian penganjur untuk dijadikan faktor pemilihan kawasan kem.

Apa yang menarik semua ciri-ciri ini boleh diperolehi di Asia Camp sekiranya para penganjur memilih untuk melaksanakan kem motivasi di premis kami. Selain kawasan pinggir hutan yang kaya dengan pemandangan flora dan fauna, kawasan pinggir tasik yang sesuai untuk aktiviti berakit juga sangat sesuai untuk diambil kira semasa pemilihan kawasan kem.

Selain daripada faktor-faktor di atas, lokasi yang berdekatan dengan kawasan kampung, pusat kesihatan, masjid dan balai polis turut perlu diambil kira oleh para penganjur kem motivasi sebelum membuat pemilihan. Ini kerana, semua aspek yang dinyatakan di atas akan menentukan keselesaan dan keselamatan semasa kem motivasi atau kem jati diri dijalankan.

Batasan hanya hidup dalam fikiran sahaja, tetapi jika kamu menggunakan imaginasi, segala kemungkinan tanpa batasan- Jamie Paolinetti

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

KAWAD KAKI MELATIH DISPLIN DAN KESERAGAMAN

Kawad kaki melatih displin setiap anggota badan beruniform yang menjalani latihan ini. Latihan perbarisan kawad kaki ini sering diadakan di asia camp dari pelbagai jenis unit badan beruniform. Perbarisan kawad kaki ini memerlukan semua ahli yang terlibat berbaris dalam posisi lurus dan teratur setiap masa.

Selain daripada itu, mereka juga perlu membuat tabik hormat kepada pegawai yang berjawatan tinggi apabila telah tiba di altar. Untuk memastikan keseragaman dalam setiap gerak geri dan langkah, setiap ahli yang terlibat perlulah mempunyai daya ketahanan mental dan fizikal yang tinggi. Justeru, latihan ketat dalam aktiviti kawad kaki melatih displin setiap ahli pasukan yang terlibat.

Semasa latihan perbarisan, seorang konduktor akan berada di hadapan barisan dan mengetuai perbarisan di samping memberikan arahan kepada ahli pasukan tentang bagaimana cara pergerakan mereka dan juga ke mana hala tuju mereka. Sebagai contoh antara laungan yang sering kita dengar adalah seperti “dari kiri hentak kaki” dan “SEDIA”.

Kedudukan SEDIA. adalah di mana seseorang itu perlu berdiri dengan merapatkan kedua-dua tumit dan kedua-dua paha. Hujung kaki pula dibuka lebih kurang 12-15cm. kedua-dua tangan pula perlu digenggam dan diletakkan rapat pada penjahit seluar atau kain. Dada pula dibuka luas dan dagu diangkat tegak.

Jelas kawad kaki melatih displin setiap anggota badan beruniform untuk memastikan mereka menepati ciri-ciri kawad kaki dan perbarisan yang sempurna. Selain daripada kedudukan dada dan dagu yang dinyatakan di atas, dalam keadaan SEDIA juga, ahli pasukan badan beruniform tidak boleh bergerak dalam apa jua bentuk sekalipun. Ini bermaksud mereka dilarang untuk menggosok badan, menggaru, menampar dan sebagainya semasa dalam keadaan SEDIA.

Selain keadaan SEDIA, arahan SENANG DIRI, Rehatkan diri, Masuk Barisan, Bersurai, Berpusing Ke kiri, Tutup Barisan dan Ke Kanan Lurus adalah antara istilah-istilah yang perlu difahami oleh setiap kadet yang menyertai perbarisan. Setiap kadet juga perlu peka dengan arahan Jurukawat supaya setiap pergerakan mereka kemas, teratur dan yang paling penting sentiasa seiring.

Fungsi kepimpinan adalah untuk menghasilkan lebih ramai pemimpin, bukannya lebih ramai pengikut – Ralph Nader

Klik disini untuk artikel seterusnya>>