Camp, clients, Hobbies, Kem Latihan & Rekreasi, sembang santai rekreasi, Team Building

BONDING ACTIVITIES ASIA CAMP

Bonding Activities adalah satu istilah yang menerangkan sesebuah kumpulan atau keluarga melaksanakan pelbagai aktiviti untuk mengeratkan kasih sayang dan mewujudkan persefahahaman antara satu sama lain dalam sesebuah keluarga, pasukan mahupun organisasi.

Aktiviti ini perlu apabila sesebuah pasukan atau organisasi tidak lagi mencapai keharmonian dan suasana semakin tegang sehingga menyebabkan perselisihan faham dan pergaduhan. Di Asia Camp, antara aktiviti-aktiviti yang sering menjadi pilihan para pengunjung dalam usaha untuk mengeratkan hubungan sesama ahli adalah Jungle Tracking, Abseiling, Water Floating, Treasure Hunt dan Camp Fire. Aktiviti sebegini memerlukan kerjasama dan persekepakatan daripada semua pihak untuk mencapai matlamat dan objektif kumpulan.

Bonding Activities di Asia Camp kebiasaannya akan meminta para peserta untuk melakukan body contact bagi sama jantina, bertujuan untuk memulihkan persengketaan yang pernah terjadi. Sebagai contoh, dalam aktiviti Night Walk, para peserta akan diminta berpegangan tangan untuk melalui terusan jalan yang gelap, akan menyedarkan para peserta kepentingan untuk saling mempercayai di antara satu sama lain. Namun demkian, para jurulatih Asia Camp akan sentiasa mengawasi para peserta bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini berlaku.

Selain menitikberatkan kepercayaan yang utuh, usaha untuk saling memahami masalah masing-masing adalah usaha untuk mengeratkan kasih sayang dan perpaduan dalam pasukan, keluarga mahupun organisasi.

Melalui program Bonding Activities ini juga, para peserta akan ditekankan dengan aspek kerohanian seperti menghargai setiap individu dan perkara yang berlaku dan meyakinkan para peserta bahawa setiap kejadian yang berlaku pasti disertai dengan hikmah. Sekiranya di tempat kerja anda atau dalam keluarga anda sedang berlaku pelbagai konflik dan menimbulkan ketegangan yang tidak mampu anda selesaikan sendirian, kami mencadangkan supaya anda merancang aktiviti bersama Asia Camp untuk mewujudkan semula perasaan harmoni dan kasih sayang.

Terasa sakit tercucuk duri, Pembalut luka terlupa dibawa, Waktu rehat perlu dicari, Menambah semula keazaman di jiwa.

Lumrah menjadi manusia tentu sahaja kita akan merasa lelah dengan pelbagai tuntutan dan tanggungjawab. Namun, jangan sesekali merasa putus asa dengan perasaan penat tersebut. Sedangkan mesin yang hebat perlu diselenggara secara berkala, apatah lagi kita sebagai manusia tentu sahaja memerlukan ruang dan masa untuk berehat seketika dan mengatur semula langkah dalam memperbaiki mutu kehidupan dan pekerjaaan kita pada hari mendatang.

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *