Team Building

Strategi Dan Teknik Mendorong Perubahan Tingkah Laku

 

 

Strategi Dan Teknik Mendorong Perubahan Tingkah Laku

Pengenalan Modul

   

Modul : Strategi Dan Teknik Mendorong Perubahan Tingkah Laku ini

 

Mengandungi teknik-teknik membimbing tingkah laku staf yang boleh dipraktikkan oleh ketua.

 

Para peserta akan diberikan latihan seperti berikut:

 

1.   Mengetahui prinsip dan strategi seorang staf.

2.   Mempelajari teknik-teknik mendorong perubahan tingkah laku staf

3.   Mengaplikasi Teknik dalam mendorong tingkah laku staf
supaya berubah menjadi lebih baik.

 

 

Objektif Umum

   

Memperkenalkan kaedah psikologi dalam mendorong perubahan sikap dan tingkah laku seseorang.

 

 

Objektif Teknikal

   

1.     Mengetahui teknik-teknik mendorong tingkah laku staf supaya berubah positif.

2.     Mempelajari langkah demi langkah bagaimana teknik-teknik itu mudah dipraktikkan bila-bila masa, di mana-mana sahaja.

3.     Mengaplikasikan teknik-teknik yang dipelajari untuk mendorong staf yang mempunyai estim diri dan motivasi rendah.

 

 

Jangka Masa

  1 hari

 

Lokasi Kursus

  AsiaCamp

Peserta

  Kumpulan pengurusan syarikat, para pensyarah, guru dan pembantu guru.

Modul Kursus

  Modul ini mengandungi 10 teknik psikologi.

 

Kandungan Utama

  1.     Prinsip dan strategi dorongan

2.     Teknik-teknik dorongan

3.     Format pujian dan teguran

4.     Ciri-ciri bahasa

5.     Skrip-skrip yang digunakan

6.     Jenis-jenis ganjaran

7.     Jenis-jenis hukuman

8.      Pelan tindakan

 

 

Kaedah-kaedah

  1.     Lembaran kerja digunakan supaya skil-skil dapat dipindahkan kepada peserta secara efektif.

2.     Aktiviti seperti latihan pengukuhan berkumpulan serta individu akan digunakan untuk meningkatkan kefahaman dan aplikasi teknik-teknik yang dipelajari.

 

 

 

Faedah-faedah

   

1.     Melahirkan kumpulan staf kanan yang berkesan mendorong perubahan sikap dan tingkah laku staf.

2.     Mengurangkan beban emosi seperti tekanan, mudah marah dan menanggung risiko atas tindakan luar kawal.

3.     Meningkatkan suasana harmoni dalam persekitaran pembelajaran melalui hubungan baik dan saling dorong-mendorong.

4.     Mendidik staf dengan nilai-nilai positif, kesan daripada teknik memberi respon yang betul ke atas tingkah laku mereka.

 

 

Penyampai Modul

  Modul ini dikendalikan oleh para jurulatih yang berdaftar sahaja dengan syarikat.

 

Tentatif Kursus 1 Hari

TAJUK MASA TEMPOH
Pengenalan

Overview dan penepatan harapan

8.00 am – 9.15 am 1 jam 15 minit
Modul 1

Cara yang betul memberikan ganjaran

 

9.15 am – 10.00 am

 

45 minit

Modul 2
Mengekalkan prestasi baik dan hasil kerja kreatif
 

10.00 am – 10.45 am

 

45 minit

Rehat 10.45 am – 11.00 am 15 minit
Modul 3
Memberhentikan tingkah laku negatif
 

11.00 am – 11.45 am

 

45 minit

Modul 4

Mendorong pelajar mencapai target kejayaan

 

11.45 am – 12.30 pm

 

45 minit

Rehat/makan tengah hari/solat 12.30 pm – 2.00 pm 1 jam 30 minit
Modul 5

Meningkatkan estim diri menggunakan jawatan dan gelaran

 

2.00 pm – 2.45 pm

 

45 minit

Modul 6
Menegur kesalahan yang melibatkan peraturan
 

2.45 pm – 3.30 pm

 

45 minit

Rehat  

3.30 pm – 3.45 pm

 

15 minit

Modul 7
Memantau kerja atau tugasan
3.45 pm – 5.30 pm 1 jam 45 minit
Durasi latihan 8  jam
*Susunan modul mungkin berubah semasa hari kursus.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *