Artical, Kem Latihan & Rekreasi, Team Building

PENERAPAN KAEDAH CORT DALAM KEM MOTIVASI MENERBITKAN IDEA KREATIF DAN SEMANGAT BERPASUKAN

Kaedah CoRT adalah satu jenis kaedah berfikir yang paling mudah dan menarik serta sesuai digunakan bagi setiap peringkat usia. Perkataan CoRT bermaksud Cognitive Research Trust diperkenalkan oleh Profesor Dr. Edward de Bono pada sekitar awal tahun 1970-an.

Kaedah ini diperkenalkan bagi tujuan menjana idea kreatif dalam diri setiap individu dengan menggunakan peralatan-peralatan yang sesuai. Selain berupaya menerbitkan sisi kreatif dalam diri individu atau kumpulan, kaedah ini juga terbukti memberi kesan positif kepada emosi setiap individu. Justeru tidak dipertikaikan lagi mengapa kaedah ini sering menjadi pilihan dalam setiap kem motivasi untuk menguji kecerdasan minda.

Melalui kaedah CoRT ini juga ada kalanya, kita dapat lihat bahawa para peserta dapat melahirkan idea secara spontan dan bertindak mengikut reaksi orang lain. Mereka tidak menggunakan daya persepsi secara konsisten dan dipengaruhi oleh situasi semasa. Justeru, TUJUH alat berfikir dalam kaedah ini diwujudkan bagi membantu individu atau kumpulan untuk membuat keputusan dengan lebih rasional dan memperluaskan persepsi individu.

Tujuh alat tersebut adalah ; –

  1. PMI (Plus, Minus, Interesting) – bermaksud menentukan baik, buruk dan menariknya sesuatu idea tersebut.
  2. CAF ( Consider All Factors) – bermaksud mempertimbangkan semua faktor dan penyebab yang ada.
  3. C&S ( Consequence and Sequal) – dalam kaedah CoRT ini ia membawa maksud meneliti kesan da akibat daripada idea tersebut dalam jangka masa panjang dan pendek.
  4. AGO (Aims, Goals, Objectives) – bermaksud menetapkan tujuan, matlamat dan objektif secara sasar dan tepat.
  5. FIP (First Important Priorities) – bermaksud memberikan keutamaan kepada perkara yang penting terlebih dahulu.
  6. APC ( Alternatives, Possibilities, Choices ) – membawa maksud menyenaraikan segala alternatif, kemungkinan dan pilihan yang boleh dibuat dan dapat diramalkan dalam sesuatu keputusan.
  7. OPV (Other Point Of View) – membawa maksud menilai pandangan individu lain atau mendengar pandangan daripada semua persepsi masyarakat yang terlibat secara lansung atau tidak lansung dalam setiap permasalahan yang timbul.

Differ

Ketujuh-tujuh elemen yang dirungkai di atas bukan sahaja salah satu kaedah terbaik untuk menjana idea dan menerbitkan sisi kreatif seseorang tetapi juga berfungsi sebagai modul membentuk kerjasama dan semangat berpasukan dalam sesebuah kumpulan dan organisasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *