Artical, clients, Kem Latihan & Rekreasi

MENGENAL KATEGORI BADAN BERUNIFORM PENGAKAP DI ASIA CAMP

Badan beruniform pengakap secara asasnya terbahagi kepada lima kategori. Ahli-ahli pengakap adalah antara ahli badan beruniform yang sering menjalankan aktiviti kem jati diri dan perkhemahan di Asia Camp. Kategori yang pertama dikenali sebagai Pengakap Kanak-Kanak, di mana ia merupakan bahagian yang boleh dianggap sebagai langkah pertama bagi seseorang untuk menceburi bidang ini.

Seseorang murid sekolah rendah yang berumur di antara usia 8 tahun hingga 12 tahun adalah dilayakkan memasuki Pengakap Kanak-Kanak ini. Murid tersebut pula tidak boleh terus kekal dalam Pengakap Kanak-Kanak sekiranya usianya telah melebihi 12 ½ tahun atau memasuki alam persekolah sekolah menengah.

Badan beruniform pengakap bagi kategori Pengakap Muda pula adalah dikenali sebagai kategori kedua selepas Pengakap Kanak-Kanak. Unit Pengakap Muda ini bertujuan menggalakkan dan memperbaiki lagi kesuburan rohani, jasmani, akal dan pergaulan di kalangan ahli-ahli.

Seseorang Pengakap Muda hendaklah berusia di antara 12 ½ tahun hingga 15 ½ tahun. Seorang Pengakap kanak-kanak adalah digalakkan untuk terus menyertai Pengakap Muda. Diingatkan juga bahawa ahli-ahli akan diuji dalam beberapa perkara tertentu sebelum membolehkan mereka memperolehi Lencana Keahlian Pengakap.

Seterusnya seorang ahli pengakap boleh menyambung menyertai kegiatan dan aktiviti pengakap dengan menyertai Pengakap Remaja, Pengakap Kelana dan Pengakap Budika pula. Apa yang menarik mengenai badan beruniform pengakap ini adalah di mana setiap unit pengakap ini mempunyai sistem latihan yang bersesuai dengan peringkat umur atau keupayaan ahli pasukan tersebut.

Selain daripada itu, setiap ahli dan pemimpin pengakap hendaklah mendaftar diri dengan ibu pejabat PPM melalui Setiausaha Persekutuan Pengakap Tempatan. Pada kebiasannya, pendaftaran keahlian ini dilakukan pada awal tahun bagi setiap tahun. Pendaftaran ahli menggunakan Borang PPM-1(A) dan harus diisi dalam satu salinan.

Terdapat pelbagai rancangan latihan bagi Pengakap Muda setelah berjaya mendapatkan Lencana Keahlian iaitu seperti mendapatkan pula Lencana-Lencana Kemajuan seperti Lencana Usaha, Lencana Maju dan Lencana Jaya. Segala maklumat, ketetapan dan syarat-syarat pula untuk mendapat lencana-lencana dalam badan beruniform pengakap ini boleh diperolehi daripada buku Skim Latihan Pengakap Muda daripada PPM.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *