Artical, Camp, Kem Latihan & Rekreasi, Team Building

KEM KEPIMPINAN KETUA PASUKAN – ASAS MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN BERKESAN

Melaksanakan tugas dengan berkesan adalah diibaratkan sebagai kayu pengukur kejayaan sesebuah pasukan atau organisasi. Sebagai seorang ketua pasukan yang baik, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira dalam memastikan tugasan berkumpulan terlaksanan dengan cemerlang dan menepati objektifnya. Antara perkara tersebut adalah :-

  1. Ikhlas dan jujur memegang jawatan – mendapat pujian yang menggunung, disangjung tinggi, dihamparkan permaidani merah, dihidang dengan makanan mewah, malah turut diberi sanjungan yang gah, jika semua situasi di atas adalah diharapkan sebagai layanan apabila menjadi ketua maka sebaiknya berhentilah menjadi pemimpin. Keinginan sebeginilah sebenarnya ibarat racun dalam kepimpinan yang merosakkan pasukan untuk melaksanakan tugas dengan berkesan.
  1. Mempunyai jati diri dan semangat yang teguh – mempunyai kemahiran dan kepakaran sahaja tidak mencukupi untuk membolehkan seorang pemimpin atau ketua menjadi ketua yang hebat. Justeru, pemimpin dan ketua yang hebat perlu mempunyai visi dan misi yang jelas, ketekunan dalan menjalankan tugasan bersama-sama anak buahnya, dan daya usaha untuk sama-sama berdaya maju.

  1. Kepimpinan bukan menjadikan ahli pasukan sebagai kuli atau orang suruhan – pemimpin yang baik akan bertindak sebagai leader atau penunjuk jalan yang sama-sama memastikan objektif pasukan tercapai. Seorang ketua adalah melakukan kesilapan sekiranya hanya tahu memberi arahan mandatori kepada anak buahnya sahaja.
  2. Dalam usaha melaksanakan tugas dengan berkesan juga, pemimpin perlu sentiasa positif pada perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat atau konflik idea selalu berlaku dalam setiap pasukan atau organisasi tidak kira sama ada di sekolah mahupun di pejabat. Justeru, kaedah terbaik adalah dengan menghadapi situasi ini dengan bijak dan tenang. Apa yang penting adalah untuk mengingatkan kepada semua ahli pasukan supaya menghormati pendapat dan pandangan ahli yang lain. Walaupun pendapat dan pandangan mereka berbeza-beza, namun selagi tidak menyalahi undang-undang maka pasti ia boleh digunapakai.

Justeru, apa yang penting adalah ketua pasukan dan ahlinya hendaklan sentiasa bermuhasabah atau mendapatkan maklum balas daripada semua pihak dalam memastikan keberkesanan memimpin. Menghargai orang di sekeliling melalui ucapan terima kasih dan perbualan yang sopan santun juga akan membantu menimbulkan suasana harmoni dalam pasukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *