Artical, Motivation Quote, Team Building

MOTIVASI DI TEMPAT KERJA BENTUK SEMANGAT BERPASUKAN – MELALUI TEORI DUA FAKTOR OLEH HERZBERG

Teori dua faktor Hezberg menerangkan bahawa ada dua jenis faktor yang meninggalkan kesan motivasi kepada para pekerja yang perlu diketahui oleh setiap pemimpin atau ketua pasukan sekiranya mereka tidak mahu pasukan dilanda pelbagai masalah yang serius. Sebagai ketua pasukan atau pemimpin organisasi dan jabatan juga mereka pasti sedia maklum sekiranya pelbagai masalah dan konflik yang timbul pasti akan menghilangkan semangat teambuilding dan memberikan keburukan kepada pasukan.

Image may contain: 4 people, people smiling, people standing and outdoor

Herzberg sangat menekankan kualiti hidup bekerja dengan menjadikan kerja sebagai rutin lebih menarik. Justeri, Teori dua faktor Hezberg adalah seperti berikut :-

  1. Faktor kesihatan atau hygience factors.
  2. Faktor pertumbuhan atau growth factors.

Kedua-dua jenis faktor ini apabila tidak berjaya diwujudkan di tempat kerja atau dalam sesebuah pasukan justeru akan menyebabkan terjadinya RASA TIDAK PUAS HATI di kalangan para pekerja atau ahli pasukan. Faktor-faktor ini secara tidak lansung mempunyai hubung kait dengan tempat kerja dan tugas-tugas yang dijalankan. Faktor-faktor kesihatan adalah seperti :-

  1. Gaji.
  2. Keselamatan pekerjaan.
  3. Gaya penyeliaan.
  4. Dasar-dasar pengurusan.
  5. Hubungan interpersonal.

Secara amnya, faktor kesihatan berfungsi mencegah timbulnya perasaan tidak puas hati, namun demikian ia tidak mampu untuk menjadi alat motivasi kepada pekerja untuk mengubah sikap mereka atau menaikkan semangat.

 

Walau bagaimanapun, Teori dua faktor Hezberg turut menyebut tentang faktor pertumbuhan. Faktor Pertumbuhan inilah yang mampu menjadi sebagai pendorong dan pemangkin motivasi para pekerja atau ahli pasukan untuk memberi semangat positif terhadap tugasan, sekaligus merubah sikap mereka daripada hati mereka sendiri tanpa sebarang paksaan.

Dalam faktor pertumbuhan, Herzberg menerangkan adalah penting supaya pekerja merasa tidak bosan untuk menunaikan tanggungjawabnya. Selain menerangkan bahawa pengalaman berkerja juga dapat dijadikan sebagai salah satu pengalaman hidup, seseorang ketua organisasi perlu memberi ruang kepada ahli bawahannya untuk mengurus sendiri sesuatu tugasan.

Anda perlu mencintai perkara yang sedang anda lakukan supaya anda berjaya menghasilkan suatu ciptaan yang baru – Phillip Green –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *