Artical, Team Building

KREATIVITI : ASAS DAN KONSEP DALAM MENGENDALIKAN PROGRAM

Daya kreativiti atau pemikiran kreatif sudah lama dibincangkan dan dibahaskan secara ilmiah. Sering kali terdapat perbezaan tanggapan pada pengertian dan definisi “kreatif” itu sendiri. Namun begitu, hal ini adalah perkara biasa dalam dunia akademik kerana masing-masing merupakan tokoh akademik, penyelidik, sarjana dan dapat mengemukakan konsep yang asli berdasarkan pemerhatian, pengalaman, kajian dan latar displin ilmu yang mereka miliki.

 

Perbezaan pendapat inilah yang mencetuskan kekayaan ilmu yang mampu menjadi rujukan yang baik kepada generasi akan datang. Pemikiran kreatif turut ditakrifkan oleh para ilmuwan sebagai “the ability to bring something new existence”.

Justeru, dalam konsep mengendalikan program, daya kreativiti atau pemikiran kreatif ini mampu menjadikan sesebuah program itu lebih seronok dan akan sentiasa dikenang oleh para peserta yang menyertainya. Dapat dirumuskan bahawa konsep pemikiran kreatif ini adalah berkisar kepada entiti berikut ;-

 1. Melakukan sesuatu dengan cara dan pelaksanaan yang unik.
 2. Seseorang itu dapat keluar daripada pola yang sama atau the pattern of sameness.
 3. Berfikir di luar kotak atau thinking outside of the box.
 4. Melihat sesuatu daripada perspektif baru.
 5. Menggabungkan idea yang sedia ada kepada pembentukkan idea baru.
 6. Membuka minda dengan idea-idea baru.
 7. Mencabar andaian.
 8. Menggabungkan daya kreativiti dengan penghasilan idea dan diterjemahkan sebagai produk yang asli atau original.
 9. Membuat sintesis, imaginasi dan visualisasi.

Dalam melaksanakan sesebuah kem motivasi atau kem teambuilding, sering sahaja para peserta dimomokkan dengan aktiviti yang sama dan persekitaran yang membosankan. Justeru, adalah penting bagi setiap jawatankuasa pelaksana program dan kem motivasi ini untuk sentiasa cuba mengaplikasikan daya kreativiti mereka dalam kelansungan sesebuah program.

Antara aktiviti yang disyorkan adalah ;

 • Permainan kreatif yang baru dan segar
 • Ilmu personaliti diri berdasarkan kiraan nombor tarikh lahir
 • Kenali personaliti diri melalui gambar
 • Cara menangani masalah personaliti diri tersebut.

Kesimpulannya, daya kreativiti ini tidak hanya penting dalam mengendalikan sesebuah program sahaja, namun begitu, pemikiran kreatif yang hebat akan membantu dalam mengembangkan perkara-perkara di bawah ;

 • Ekonomi tanpa sempadan
 • Industri kreatif
 • Komunikasi segera
 • Pengurusan pengetahuan
 • Perkembangan sejarah dan tamadun manusia.

Fikiranlah yang menjadikan sesuatu itu baik atau buruk, yang menjadikannya sedih atau bahagia, kaya atau miskin – Edward Spenser.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *