Artical, Motivation Quote, Team Building

TEORI X & Y : TEKNIK PENGURUSAN TEAMBUILDING

Teori X & Y ini merupakan satu kaedah yang melakonan dua watak iaitu Watak Jahat dan Watak Baik dalam pengurusan sumber manusia atau pengurusan sesebuah pasukan. Idea dan teknik ini jika diaplikasikan sebaiknya akan berjaya menghasilkan sebuah pasukan yang hebat dan cemerlang keseluruhannya.

Menurut teori ini terdapat satu susunan hierarki menaik keperluan di mana setiap satu daripadanya harus dipenuhi sebelum seseorang memberi perhatian kepada puncak atau kedudukan yang lebih atas. Ia harus bermula dengan memenuhi keperluan fizikal sebelum berjaya mencapai puncak yang dikenali sebagai “penghargaan kendiri”.

Teori X & Y ini turut menerangkan keperluan asas seseorang itu seperti air, makanan, udara dan tempat tinggal yang selamat dan selesa. Terdapat lima ciri yang perlu disediakan oleh sesebuah jabatan dalam teori ini adalah FISIOLOGI, KESELAMATAN, SOSIAL, RASA HORMAT dan PENGHARGAAN KENDIRI itu tadi.

 

Image result for SELESA QUOTES

Melalui teori ini yang diasaskan oleh Douglas McGregor, Teori X mengatakan bahawa individu tidak suka bekerja dan berusaha untuk mengelakkan daripada melalukan pekerjaan tersebut. Jika ia berlaku dalam jabatan, maka adalah penting untuk ketua pasukan sentiasa mengawal dan memantau setiap ahli atau pekerja semasa melaksanakan tugasan. Justeru, McGregor menegaskan bahawa teori X adalah sesuai untuk digunakan kepada organisasi yang besar.

Melalui Teori X & Y ini turut dikenalkan adalah Teori Y di mana teori ini lebih menekankan kepada kebebasan dalam persekitaran pekerjaan. Golongan atasan akan membuat tanggapan bahawa pekerja-pekerja mereka adalah :-

  1. Benar-benar mahu bekerja dan akan termotivasi sendiri.
  2. Boleh mengarah diri sendiri sejajar dengan matlamat syarikat jika mereka beriltizam
  3. Akan bersunguh-sungguh melaksanakan tugas sekiranya diberi ganjaran yang memenuhi kehendak mereka.
  4. Boleh menerima tanggungjawab dan akan berusaha menggunakan kebijaksanaan dan daya kreatif untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja.

Justeru, McGregor merumuskan bahawa Teori Y ini adalah sangat sesuai dijalankan bagi syarikat yang menjalankan perniagaan dan perlu mengejar rating atau target pasaran.

Tiga keperluan yang besar untuk mencapai perkara yang berbaloi adalah kerja keras, berpegang kepada kesetiaan dan akan fikiran – Thomas Edison –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *