Strategi Mengurus Staf

Strategi Mengurus Staf

Mengurus staf yang pandai-pandai bukan seperti menyuruh orang suruhan. Ada taktik yang perlu dipatuhi. Staf bukan orang suruhan. Orang suruhan memang boleh mengikuti arahan kita dengan baik. Namun begitu, orang suruhan hanya akan buat kerja sekadar memenuhi syarat.

Ini sebaliknya kepada pelanggan staff pandai, mereka mempunyai kebolehan yang tinggi untuk menunjukkan hasil kerja yang lebih dari diperlukan. Kualiti nya melebihi kualiti yang ketua sendiri mampu buat.

Oleh itu, ketua perlu mengurus pekerja pandai. Gaya mengurus yang tidak tepat akan menyebabkan sakit otak dan benanan beban pada ketua. Manakan tidak, selepas memiliki staf, banyak perkara yang sepatutnya diberikakan pada staf, ketua masih perlu membuat sendiri. Cabaran mengurus staf pandai pula adalah membuat mereka mampu berkerjasama sesama mereka yang pandai.

Oleh itu, kami bawakan kursus yang boleh menaikkan kredibiliti ketua di pandangan staf. Prinsipnya adalah meningkatkan likeability pengikut terhadap ketua. Apabila likeability miningkat melalui kursus-kursus yang diajarkan ini, pastilah otak dan mental ketua akan lebih lapang!

Ini adalah 66 teknik  yang akan dipindahkan kepada peserta oleh AsiaCamp pada tahun 2023.

66 TEMA PENGURUSAN MODUL TEAM BUILDING LLM

Teknik 1: Mendorong Perubahan Tingkah Laku Staff Yang Melanggar Sop Kerja

Teknik 2:  Memelihara Air Muka Staff Yang Melanggar Sop Kerja

Teknik 3:  Meraikan Bakat Seni Staff

Teknik 4:  Bagaimana Menjadi Pemimpin Besar Yang Dikasihi Oleh Orang-orang Kecil

Teknik 5:  Cara Betul Memimpin Golongan Bawahan Supaya Mereka Naik Semangat Mahu Berubah

Teknik 6:  Leader Yang Mampu Menjadi Sumber Inspirasi Dan Semangat Kepada Orang Kecil Dan Orang Biasa

Teknik 7:  Mendorong Anak Buah Supaya Mereka Suka Meringankan Beban Tugas Ketua Dalam Menyelesaikan Masalah Operasi

Teknik 8:  Cara Betul Menilai Idea Baru Dan Cadangan Dari Anak-anak Buah

Teknik 9:  Mendorong Anak-anak Buah Supaya Mereka Selesaikan Masalah Pekerjaan Mereka Sendiri

Teknik 10: . Cara Mendorong Anak-anak Buah Mahu Mengemukakan Cadangan Dan Idea

Teknik 11:  Mengasingkan Antara Tugas Mencipta Idea Dan Tugas Melaksanakan Idea

Teknik 12:  Cara Betul Dan Cara Salah Apabila Menerima Idea Bagus Dari Anak Buah.

Teknik 13:  Cara Betul Menyerahkan Tugas Bagi Melaksanakan Idea Kreatif

Teknik 14:  Cara Menggalakkan Pekerja Peringkat Rendah Supaya Mereka Suka Ikut Mengemukakan Idea Dan Cadangan

Teknik 15:  Cara Menyantuni Golongan Yang Tidak Mampu Mencipta Idea-idea Kreatif Bagi Menyelesaikan Masalah

Teknik 16:  Cara Memerah Dan Mempergunakan Otak Orang-orang Bawahan Bagi Menyelesaikan Masalah

Teknik 17:  Mendorong Perubahan Tingkah Laku Golongan Pelaku Dosa-dosa Peribadi Jenis Berat

Teknik 18:  Menjadi Pemimpin Yang Popular Dan Dikasihi Oleh Golongan Terpinggir

Teknik 19:  Bagaimana Cara Pemimpin Bergaul Dan Bersahabat Dengan Golongan Pendosa

Teknik 20:  Bagaimana Ketua Menjalankan Hukuman Ke Atas Anak Buah Yang Juga Sahabatnya Sendiri

Teknik 21:  Bagaimana Menarik Golongan Pendosa Supaya Mereka Mahu Masuk Kumpulan Golongan Baik

Teknik 22:  Bagaimana Menjadi Pemimpin Yang Dikasihi Golongan Pendosa

Teknik 23:  Tugas Pemimpin Adalah Memelihara Dan Menaikkan Self-esteem Anak-anak Buahnya

Teknik 24:  Cara Betul Mendorong Orang Bawahan Supaya Mereka Mahu Membuat Perkara-perkara Yang Baik

Teknik 25: Cara Betul Mendorong Orang-orang Bawahan Supaya Mereka Mahu Melakukan Perbuatan Yang Baik Dan Betul

Teknik 26:  Cara Betul Apabila Menyuruh Anak Buah Supaya Mencontohi Perbuatan Yang Baik

Teknik 27: Cara Betul Mendorong Orang Bawahan Supaya Mahu Ambil Langkah Memulakan Perubahan

Teknik 28:  Cara Betul Menunjukkan Contoh Kerja Yang Betul Kepada Anak Buah Yang Belum Pandai Melakukan Kerja Itu

Teknik 29 : Teknik mempengerusi mesyuarat

Teknik 30: Tips mendorong staff mengemukakan idea

Teknik  31: Rahsia Mendorong staff mengeluarkan pendapat

Teknik 32: Teknologi psikologi yang boleh digunakan untuk mengeluarkan inovasi produk atau servis baharu

Teknik 33: Tips mencari pasaran baharu untuk produk

Teknik 34: Teknik melatih staf supaya suka berfikir

Teknik 35: Teknik memberi arahan

Teknik 36: Panduan menyerahkan tugas kepada staf baru.

Teknik 37: Panduan Ketika melatih staff lama membuat tugas baharu

Teknik 38: Teknik melatih staff baharu (intern)

Teknik 39: Kenali cara yang betul bagi ketua membuat keputusan

Teknik 40: Fahami Cara ketua menyelesaikan masalah kerja

Teknik 41: Cara memilih idea yang efektif

Teknik 42: Cara mengenal pasti idea yang efektif dan praktikal

Teknik 43: Bagaimana melatih staff berfikir secara serta-merta dan mudah?

Teknik 44: Tips menggalakan budaya berfikir dalam organisasi

Teknik 45: Tips membuat keputusan yang pantas

Teknik 46: Tips ketua tidak mempunyai idea untuk membuat sesuatu keputusan

Teknik 47: Bagaimana menguruskan perbezaan pendapat dalam media sosial?

Teknik 48: Cara mengemukakan idea dengan soalan

Teknik 49: Petua menjadi pendengar yang baik ketika berbual-bual dengan kawan

Teknik 50: Cara menilai idea

Teknik 51: Larangan membandingkan idea

Teknik 52: Larangan mengulas idea

Teknik 53: Larangan memuji idea yang bagus

Teknik 54: Larangan menerangkan alasan disebalik keputusan

Teknik 55: Larangan memberi alasan pemilihan pegawai pelaksana

Teknik 56: Larangan mengucapkan terima kasih kepada anak buah

Teknik 57: Larangan mengungkit idea lama

Teknik 58: Larangan mengkritik idea pihak lain

Teknik 59: Larangan menerangkan bagaimana idea patut dilaksanakan

Teknik 60: Tips memberi kebebasan kepada pelaksana melaksanakan arahan

Teknik 61: Larangan membandingkan idea yang bagus dan tidak bagus

Teknik 62: Larangan memuji orang yang mencipta idea yang bagus

Teknik 63: Larangan mengkritik idea lama yang banyak kelemahan

Teknik 64: Tips mendorong anak buah menyelesaikan masalah mereka sendiri

Teknik 65: Tips mengasingkan kumpulan yang berfikir dan melaksanakan idea itu

Teknik 66: Petua memilih idea yang baik.

Download Proposal di sini!

https://www.canva.com/design/DAFWlGf_H6E/9WXJt4JG69n9fYIyJ1MxHQ/view?utm_content=DAFWlGf_H6E&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink