Jati diri

Kemahiran ini adalah untuk memberi kesedaran kepada peserta bahawa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah.

3 Kepentingan Menyedari Jati Diri Yang Betul

1. Keyakinan

Keyakinan boleh terbentuk dengan menyedari kelebihan diri yang dianugerahkan oleh Allah terhadap anak-anak.

2. Bersemangat

Anak-anak akan menjadi sentiasa bersemangat menghadapi sebarang cabaran dalam kehidupan mereka sekiranya mempunyai kesedaran terhadap jati diri sebagai seorang yang beragama Islam.

3. Berprinsip

Sikap anak-anak tidak mudah goyah dengan pengaruh yang tidak baik terutama melalui media sosial dan rakan-rakan sekolah.

Mereka yang telah dididik dengan nilai jati diri akan lebih berpegang teguh kepada prinsip dan ajaran agama Islam.

5 Tips Menguatkan Jati Diri

1. Menyedari peranan manusia sebagai hamba Allah

Jangan terlewat mendidik anak-anak mengenai peranan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.

Dengan menyedari peranan sebagai seorang manusia, pendirian anak-anak terhadap agama Islam akan terus menjadi kukuh walaupun hidup dalam arus kemodenan dan teknologi.

2. Menyedari peranan manusia untuk beribadah

Ibu bapa perlu mengajar anak-anak sejak dari kecil mengenai peranan manusia sebagai hamba Allah yang perlu mengikut perintah Pencipta dengan melakukan ibadah.

Antaranya sebagai seorang yang bergama Islam, anak-anak perlu dididik mengenai rutin solat lima waktu, berpuasa dan mengenai rukun Iman serta Islam.

3. Menghargai peranan anak-anak

Tanda penghargaan juga perlu ditunjukkan kepada anak-anak apabila mereka berjaya menunjukkan pencapaian dalam pelajaran dan menjaga adab.

Penghargaan ini akan membuatkan mereka suka untuk melakukan benda-benda baik yang lain.

4. Menepati waktu

Anak-anak perlu dididik untuk sentiasa menghargai dan menepati waktu. Caranya boleh menyediakan jadual harian anak-anak untuk memastikan mereka sentiasa mengikut dan tidak mensia-saikan masa terluang dengan perkara tidak berfaedah.

5. Mematuhi peraturan sekolah

Ibu bapa boleh memantau anak-anak supaya mematuhi peraturan sekolah termasuk dari segi pemakaian, dan pelajaran.

Anak-anak yang mengikut peraturan sekolah yang telah ditetapkan akan menjadikan mereka lebih berdisiplin.

Justeru itu, kesedaran anak-anak tentang jati diri perlu diterapkan sejak dari sekolah rendah lagi supaya mereka teguh berpendirian terutama mempertahan akidah dan agama Islam.