Artical, Camp, clients

MENGENALI ETIKA ALAM SEKITAR SEMASA PERKHEMAHAN DI ASIA CAMP

Etika alam sekitar adalah sebuah prinsip displin pengajian yang baru berkembang ekoran timbulnya krisis alam sekitar yang semakin hebat dihadapi oleh manusia pada hari ini. Adalah menjadi tanggungjawab setiap manusia di muka bumi ini untuk menghargai keindahan alam semulajadi yang telah wujud sejak sekian lama.

Dalam prinsip etika ini, masyarakat akan didedahkan tentang amalan sikap yang dapat membantu memelihara dan memulihara alam sekitar dan alam semulajadi. Apabila dilihat secara konteks global, hampir seluruh dunia berdepan dengan masalah pencemaran yang semakin meruncing malah sudah sampai ke tahap kritikal.

Semasa menyertai sebarang aktiviti perkhemahan, peserta harus diingatkan tentang etika alam sekitar ini bagi mengelakkan mereka melakukan sebarang keganasan terhadap tumbuh-tumbuhan seperti menebang pokok-pokok yang ditanam, memetik bunga dan membunuh haiwan.

Dalam salah satu subjek matapelajaran di sekolah iaitu Geografi, sering kali kita dengar bahawa kepentingan hutan adalah sebagai kawasan tadahan air. Kepupusan kawasan tadahan air ini lantaran kemajuan pesat semua jenis industri lain memaksa pihak berkuasa untuk mewujudkan semula Hutan Simpan.

Justeru, adalah penting bagi kita sebagai seorang manusia yang baik dan bermoral tinggi untuk sama-sama memastikan khazanah Negara ini tidak dicemari oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Patuhi segala peraturan yang telah ditetapkan semasa berada dalam hutan tersebut.

Selain daripada itu, prinsip etika alam sekitar ini juga mengingatkan manusia bahawa melalui penjagaan hutan simpan juga adalah kebergantungan generasi kini dan generasi akan datang untuk mendapatkan bekalan air dan udara yang bersih.

Pada zaman ini, permintaan air bersih bagi Negara Malaysia semakin meningkat sehingga 4%. Sumber utama air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah daripada hujan, sungai, tasik, kolam takungan dan empangan air buatan manusia.

Namun begitu, bagi menjamin kebersihan air tersebut pemuliharaan dan pemeliharaan hutan adalah sangat penting. Ini kerana air yang bersih datangnya daripada ekosistem alam yang sempurna dan tidak tercemar.

Justeru, memahami cabaran yang dihadapi oleh masyarakat pada hari ini, penerapan ilmu etika alam sekitar adalah satu ilmu yang penting dan perlu dipraktikkan oleh semua pihak sebelum keseluruhan ekosistem alam semulajadi ini terganggu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *