Artical, Team Building

Kawalan Risiko (4T)

 

 

HASIL DAPATAN DARIPADA KURSUS RISK MANAGEMENT

 

ARTIKEL 1: KAWALAN RISIKO (4T)

 

Kawalan risiko adalah proses dimana organisasi mengurangkan kemungkinan kejadian risiko yang berlaku atau mengurangkan kesan risiko yang perlu berlaku. Cara pilihan untuk menentukan strategi kawalan risiko adalah menggunakan proses 4T.

 

  1. “Transfer”

Memindahkan risiko boleh dicapai melalui penggunaan pelbagai bentuk insurans atau pembayaran kepada pihak ketiga yang bersedia mengambil risiko bagi pihak organisasi.

 

  1. “Tolerate”

Toleransi risiko adalah dimana tiada tindakan diambil untuk mengurangkan risiko. Mungkin kerana kos memulakan pengurangan risiko atau kesan risiko adalah sangat rendah sehingga mereka dianggap dapat diterima oleh perniagaan. Walaupun risiko-risiko ini dapat diterima, mereka harus dipantau kerana perubahan masa depan mungkin tidak lagi dapat diterima.

 

  1. “Treat”

Mengubati risiko adalah cara mengendalikan risiko melalui tindakan yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau meminimalkan dampaknya sebelum terjadinya kejadian. Terdapat langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan peristiwa apabila ia berlaku.

 

  1. “Terminate”

Menghapuskan risiko adalah cara paling mudah untuk menangani risiko. Ia adalah pendekatan yang paling disukai dimana mungkin dan hanya melibatkan penghapusan risiko. Ini boleh dilakukan dengan mengubah proses atau amalan yang berisiko untuk menghapuskan risiko. Perkara yang sama boleh digunakan semasa menyemak amalan dan proses dalam semua bidang. Sekiranya risiko tidak boleh dielakkan dalam sesuatu aktiviti dan boleh mendatangkan bahaya jika diteruskan maka ianya harus dihapuskan dan bukannya dirawat, bertolak ansur atau memindahkannya.

 

Dihasilkan Oleh,

MOHD NILL HAKIM BIN MOHD FATTAH

Disusunkan Oleh,

Mohamad Anas Bin Mustaffa

 

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *