Kemahiran komunikasi

Hari ini pelbagai maklumat mudah didapati dengan mudah, namun tidak semua maklumat itu adalah tepat dan benar.

Maklumat itu perlu ditapis untuk menyampaikannya kepada orang lain supaya tepat.

Maklumat yang tidak tepat akan memberi kesan buruk sehingga boleh merosakkan hubungan di antara rakan sekerja.

Ini adalah tips menyampaikan maklumat dan makna yang tepat kepada orang lain :

1.Pastikan dari sumber sebenar

Maklumat yang tepat boleh diambil secara terus dari sumber, bukan mendengar daripada orang lain. Maklumat bukan dari sumber akan menyebabkan mudahnya berlaku kesilapan atau salah faham.

2.Bercakap dengan jelas

Bagi memudahkan orang tidak salah faham dengan maklumat yang diberikan, anda perlu bercakap dengan jelas. Ia termasuklah intonasi suara dan pengguna perkataan yang mudah difahami orang ramai.

3.Memberi penjelasan

Bukan sekadar memberika maklumat secara general sebaliknya jelaskan sesuatu perkara dengan lebih detail supaya orang lain dapat memahaminya.

Maklumat yang disampaikan dengan penerangan boleh mengelakkan orang lain berprasangka.

4.Memberitahu perkara yang penting sahaja

Sebolehnya elakkan mengcampuradukkan hal penting dan tidak penting ketika sedang berbincang atau bercakap benda serius.

5.Yakin diri

Bersikap yakin diri membantu anda menyampaikan maklumat dan makna yang tepat untuk orang lain. Anda yakin dengan maklumat yang diterima selepas beberapa kali membuat semakan dan rujukan.

6.Merendah diri

Kadangkala anda perlu mempunyai sikap merendah diri dalam berkomunikasi supaya orang dapat mendengarnya dengan jelas dan penuh minat.

7.Memilih situasi yang betul

Keadaan atau suasana juga mempengaruhi penyampaian maklumat dengan berkesan. Keadaan yang tenang akan memudahkan orang menerima maklumat dengan tepat dan jelas.

8.Sediakan bahan pembentangan

Bagi memudahkan orang memahami apa yang disampaikan, boleh menyediakan slide pembetangan dalam bentuk powerpoint, video dan sebagainya.

Bahan ini boleh membuatkan anda juga lebih memahami makna yang ingin disampaikan kepada orang lain. Kesalahan juga dapat dikurangkan.

Kesimpulannya, kemahiran berkomunikasi wajib dikuasai oleh semua orang untuk mengelakkan masalah yang timbul akibat penyampaian mesej yang tidak jelas dan tepat.