PANDANGAN DAN TANGGAPAN MITOS DALAM KEM MOTIVASI

Mitos dalam kem motivasi adalah di mana individu dan masyarakat membuat andaian dan pandangan sendiri terhadap kem motivasi. Antara andaian-andaian dan pendapat yang sering didengar apabila ahli jawatankuasa menyatakan hasrat untuk menjalankan kem motivasi terutama di sesebuah jabatan atau organisasi adalah :-

  1. Mitos pandangan bahawa kem motivasi hanya untuk pelajar dan golongan remaja.
  2. Mitos pandangan bahawa kem motivasi membosankan dan mendengar ceramah sahaja.
  3. Mitos pandangan bahawa kem motivasi membuang masa dan tidak perlu diberi keutamaan.

Justeru, terbukti bahawa pandangan dan andaian-andaian tersebut hanya omongan kosong semata kerana di kem motivasi yang diadakan di Asia Camp meliputi semua peringkat usia dan menepis semua teori mitos dalam kem motivasi di atas. Begitu juga kem motivasi di kem di negeri sembilan, Selangor dan seluruh semenajung Malaysia. Banyak yang menawarkan kursus dengan objektif yang bagus.

Walaupun tidak dinafikan, apabila menyebut sahaja kem motivasi maka secara tidak lansung kita akan terus terfikir bahawa pelaksanaan kem ini sangat sesuai untuk golongan murid-murid dan pelajar sekolah. Hal ini adalah kerana seiring dengan semua jenis peperiksaan yang perlu ditempuhi oleh mereka, maka dengan pengisian ilmiah dalam kem motivasi akan membantu mereka mengharungi cabaran peperiksaan dengan lebih baik.

Namun begitu, golongan dewasa yang sudah menginjak ke alam pekerjaan juga sebenarnya akan mendapat pelbagai manfaat dengan menyertai kem motivasi. Ini kerana semangat dan aura positif adalah perlu disemai setiap masa dan sekaligus menepis pandangan mitos dalam kem motivasi yang menyatakan golongan yang sudah berkerja tidak lagi memerlukan nasihat tetapi hanya perlu fokus kepada pekerjaan semata-mata.

Seiring dengan peredaran zaman, pelaksaan dan pengisian kem motivasi pada hari ini tidak lagi hanya tertumpu kepada memberikan ceramah semata-mata. Buktinya kem motivasi yang diadakan di Asia Camp akan  diselitkan dengan  pelbagai aktiviti menarik yang mencabar fizikal dan sama sekali tidak membuang masa para peserta yang menyertainya.

Oleh yang demikian, para peserta yang menyertai kem motivasi di Asia Camp terdiri daripada pelbagai jabatan termasuk jabatan kerajaan yang sudah pasti dianggotai oleh golongan dewasa, namun mereka mengakui bahawa dengan meluangkan masa menyertai kem sebegini akan membantu mereka untuk lebih produktif dan bersemangat untuk menjalankan tugasan yang diberikan.