Artical, Team Building

Nametag Ripping Games

Nametag Ripping Games

Permainan “Nametag Ripping Games”  ini perlu dimainkan secara berkumpulan dan boleh dimainkan secara individu. Permainan  “Nametag Ripping Games” ini  sangat popular di Korea dan China kerana telah diperkenalkan dalam rancangan realiti dan santai iaitu “Running Man”. Untuk memulakan permainan “Nametag Ripping Games” ini semua orang perlu melekatkan tag nama mereka di belakang badan mereka masing masing. Seterusnya, mereka membentuk dua kumpulan berlainan sebagai contohnya kumpulan A dan kumpulan B dan terus membuat strategi untuk mencabut tag nama pihak musuh dan perlu mengelak tag nama sendiri dicabut oleh pihak musuh. Kumpulan yang habis dicabut tag nama dibelakang badan mereka dikira kalah.

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *