Artical, Motivation Quote

MENGEMBANGKAN FIKIRAN DAN SEMANGAT KEYAKINAN POSITIF DALAM JATI DIRI

Mengembangkan fikiran positif dan semangat positif adalah salah satu keperluan asas untuk mencapai kejayaan tidak kira sama ada kejayaan individu mahupun kejayaan sesebuah organisasi. Jika seseorang itu tidak berjaya untuk berfikir secara positif dan mengembangkan semangat positif dalam dirinya, maka secara kesimpulannya mencapai kejayaan adalah dianggap sebagai suatu perkara yang mustahil.

Seseorang yang sentiasa melatih dirinya untuk beranggapan positif pasti menyedari akan satu jenis keajaiban yang digelar “kekuatan berfikir positif”. Secara lahiriah, setiap manusia dilahirkan dengan dua sisi otak iaitu otak kanan dan otak kiri. Otak bahagian kanan adalah pemecah masalah dan berupaya mengembangkan fikiran positif.

Ini bermaksud  jika seseorang itu sedang mengkritik sesuatu, maka otak kirinya yang sedang berkerja, namun jika anda cuba mencari jalan penyelesaian lantaran kritikan tersebut, maka otak kanan yang sedang digunakan. Justeru, telah dibuktikan melalui kejayaan orang-orang besar dan tokoh-tokoh hebat di mana kebanyakan mereka adalah terdiri daripada golongan orang yang mampu menggunakan kehebatan kedua-dua belah otak dalam membuat pertimbangan dan pemikiran yang luas.

Fikiran negatif pula tidak mampu membantu seseorang itu menemui potensi dirinya yang sebenar. Justeru, mengembangkan fikiran positif dalam diri individu bukan sahaja akan membantu dirinya membina kekuatan emosi dalam menangani pelbagai permasalah, malah mengeluarkan daya potensi yang sebenar dalam diri seseorang itu.

Jika kita lihat daripada temubual orang-orang hebat yang telah berjaya, rata-rata daripada mereka mengatakan hal yang sama iaitu mereka sendiri tidak percaya akan kebolehan diri mereka pada awalnya. Namun, lantaran berpegang kepada satu semangat yang sama iaitu tidak pernah berputus asa, maka segala penat lelah mereka dibayar dengan kejayaan pada masa yang sesuai.

Justeru, nyata sekali semangat tidak berputus asa dan bangun berkali-kali dalam perjuangan hidup hanya mampu diperolehi daripada fikiran dan semangat yang positif. Dengan semangat dan kemampuan untuk sentiasa berfikir positif jugalah yang mampu menentukan seseorang itu berjaya atau gagal.

 

Fikiranlah yang menjadikan sesuatu itu baik atau buruk, yang menjadikannya sedih atau bahagia, kaya atau miskin – Edward Spenser.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *