6 Kriteria Utama Pemilihan Pusat Latihan Rekreasi yang Bagus

Pemilihan pusat latihan dan rekreasi yang baik memerlukan info yang tepat dan ketelitian kriteria utama pemilihan pusat latihan yang bagus oleh pelanggan. Pelanggan seharusnya tahu objektif yang ingin dicapai oleh pihak mereka yang sesuai dengan bajet yang disasarkan.

Kriteria yang baik penting bagi melestarikan objektif program

Namun demikian, kekurangan info yang tepat dari pihak pengurusan pusat latihan dan sikap ambil mudah pelanggan dalam kriteria utama pemilihan pusat sekadar cukup makan menyebabkan banyak pusat latihan dan rekreasi ini hidup segan mati tak mahu. Ini ditambah pula dengan perkembangan dunia IT dan viral kini yang mampu menjadi senjata ampuh untuk ‘membunuh’ kemampuan survival pusat-pusat latihan dan rekreasi di negara kita ini.

Oleh yang demikian, adalah penting untuk kita ketahui 6 kriteria utama pemilihan asas dalam memilih sesuatu pusat latihan dan rekreasi yang baik. Berikut disenaraikan 6 kriteria utama pemilihan sesuatu pusat latihan sama ada ia adalah pusat latihan yang baik mahupun tidak.

  6 Kriteria Utama Pemilihan Pusat Latihan dan Rekreasi
1 Lokasi yang Strategi :
* Persekitaran yang membantu membangunkan kekuatan individu
dan peserta yang sesuai dengan objektif pelanggan
2 Jurulatih & Fasilitator Bertauliah :
* Trainer yang terlibat berdaftar atau tidak .
* Kemampuan skill mengendalikan kursus, merangka dan mereka
bentuk latihan (program), menyediakan bahan dan sebagainya
* Ini penting bagi menepati objektif program dan mampu difahami
oleh para peserta.  
3 SOP Polisi & Standard Keselamatan :
* Langkah-langkah keselamatan & peraturan-peraturan yang telah
ditetapkan serta yang diambil kira di dalam pelbagai aspek  
* Budaya kerja dan pengetahuan asas keselamatan jurulatih,
fasilitator dan staff umum di pusat latihan dan rekreasi berkenaan
4 Kekuatan & Keunikan Fasiliti :
* Kapasiti menampung bilangan peserta yang besar dari aspek
bilik-bilik penempatan, asrama atau dorm, tapak perkhemahan dan
sebagainya
* Kekuatan fasiliti sokongan seperti dewan, tandas, peralatan,
kenderaan sokongan dll
5 Modul Rekreasi Luar :
* Variasi modul rekreasi luar dan aktif yang ditawarkan
* Contoh modul seperti abseiling, jungle trekking, sukan air,
explorace dan sebagainya ada disediakan
6 Modul Team Building :
* Variasi modul team building untuk menguatkan kerjasama
berkumpulan dan kekuatan self-esteem individu turut dititikberat

Kesimpulannya, kriteria utama pemilihan pusat latihan dan rekreasi ini tidak boleh dipandang ringan. Bukan sahaja ia melibatkan kos yang tinggi dibayar oleh pihak pelanggan, tetapi juga keberkesanan yang diharapkan oleh pelanggan. Oleh kerana itu, pusat-pusat latihan dan rekreasi seperti ini amat penting dalam membantu dan menyusun perjalanan program agar memenuhi kehendak pelanggan dalam mencapai objektif organisasi atau sesuatu institusi.

Klik disini untuk artikel seterusnya>>