15894873_1068062439971459_2811514120487246042_n

MEMBENTUK REMAJA CEMERLANG DALAM KEM JATI DIRI

Membentuk personaliti cemerlang dan matang dalam diri remaja adalah amat penting dan ia menjadi satu cabaran kepada golongan para penganjur kem motivasi atau kem jati diri. Seperti semua sedia maklum, golongan remaja ini adalah golongan yang sentiasa terdorong untuk mencuba sesuatu dan dalam tempoh usia ini mereka kebiasaannya tidak tahu membezakan tentang keburukan dan kebaikan dalam setiap perkara.

Golongan remaja juga adalah golongan yang sering terlibat dalam masalah sosial. Malah ada yang lebih teruk terlibat dalam aktiviti jenayah. Justeru, dalam setiap kem motivasi dan kem jati diri adalah penting bagi penganjur untuk memantau mereka.

Membentuk personaliti cemerlang dalam diri remaja pada era moden ini akan menyebabkan golongan dewasa berdepan dengan pelbagai risiko seperti tekanan perasaan mahupun ancaman keselamatan. Namun begitu, sebagai golongan dewasa, kita tidak harus berputus asa dalam usaha cuba memberikan ilmu yang terbaik setiap masa kepada mereka lebih-lebih lagi terhadap ahli keluarga sendiri.

Dengan adanya bantuan dan sokongan moral daripada masyarakat, maka matlamat kehidupan yang jelas akan terlihat dan mereka akan cuba untuk mendapatkan matlamat tersebut. Selain perlu mengingatkan mereka tentang jalan kejayaan yang akan ditempuhi adalah dipenuhi dengan beberapa kali kejatuhan dan kegagalan, pengajur program perlu fokus dalam usaha membentuk personaliti cemerlang dalam diri mereka.

Ini bermaksud, para penceramah atau jurulatih harus sentiasa mengingatkan para remaja tentang rasional dalam membuat sesuatu keputusan. Setiap tindak tanduk mereka akan mengakibatkan sesuatu perkara yang tidak dijangka justeru mereka haruslah tahu berfikir secara panjang tentang setiap keputusan yang diambil.

Skil mengenal diri sendiri pula adalah antara salah satu asas kehidupan yang perlu diajar kepada para remaja dalam usaha untuk membentuk personaliti cemerlang. Golongan para remaja perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan agama dan nilai-nilai moral yang secukupnya bagi membenteng diri mereka dari melakukan kesalahan.

Bak kata pujangga, zaman muda hanya sekali, jadi usah sia-siakan. Kata-kata itu adalah benar kerana nyata perkara yang paling jauh dengan diri kita adalah masa lampau. Kita tidak mampu mengubah masa lampau namun sekiranya masa lampau kita tidak begitu baik maka dengan perkongsian ilmu kita akan dapat mencegah golongan muda daripada melakukan kesilapan yang sama.

67501537_2103678039743222_7077578544385097728_n

PERANCANGAN PENYEDIAAN MAKANAN SEMASA KEM MOTIVASI

Perancangan makanan adalah penting semasa membuat kertas kerja untuk menjalankan kem motivasi kerana ia akan mencetuskan idea bagi memikirkan aktiviti-aktiviti seterusnya yang perlu dijalankan sepanjang program berlansung. Tanpa perancangan yang betul, pihak jawatankuasa makanan tidak dapat membuat tempahan makanan dan jika ia berlaku maka sesebuah program dianggap gagal.

Secara umumnya, keputusan penyajian makanan ini boleh diserahkan kepada pihak pembekal atau kontraktor yang berdaftar dengan kerajaan. Sebelum memilih pembekal yang setuju untuk menyajikan makanan, pihak penganjur akan terlebih dahulu berunding tentang menu dan harga yang sesuai. Jika pesertujuan telah dicapai maka program boleh diteruskan.

Percancangan makanan perlu menitikberatkan beberapa aspek utama seperti pemilihan menu sihat dan seimbang, diet khas bagi golongan vegetarian atau pengamal agama misalnya, serta susun atur sajian makanan seperti mahu disediakan secara hidang atau buffet. Selain daripada itu, kualiti kakitangan dan penyeliaan semasa makanan dihidangkan turut perlu diambil kira. Kualiti kebersihan juga adalah sangat penting untuk dititikberatkan malah ia menjadi faktor utama yang perlu diambil kira dalam proses penyajian makanan.

Aspek kebersihan ini merangkumi cara penyediaan makanan dan juga peralatan dan perkakas yang digunakan seperti pinggan, mangkuk, sudu dan cawan. Selain daripada itu, nisbah tetamu dan tema program turut perlu diambil kira semasa perancangan makanan dibuat.

Cara pembayaran dan tempoh pembayaran perlu diterangkan kepada pihak pembekal sebelum pesetujuan pembekalan dibuat. Ini penting bagi mengelakkan pembekal merasa teraniaya kerana kegagalan penganjur membuat bayaran walhal makanan telah pun dibekalkan. Cara yang terbaik adalah denga memberi deposit kerana pembekal sama ada dalam bentuk wang tunai atau Pesanan Kerajaan bagi agensi kerajaan.

Jadual makan dan kudapan peserta adalah bergantung kepada jenis adan cara yang dijalankan. Sebagai contoh, bagi aktiviti lasak dalam hutan maka makanan dan kudapan yang disajikan perlu bersifat sederhana dan cara pembungkusannya pula adalah mudah untuk dibuka supaya tidak membebankan peserta. Sebagai contoh air botol mineral adalah lebih sesuai dibekalkan semasa aktiviti lasak berbanding air yang dibancuh dan diminum dengan cawan.

65971646_2079317368845956_3449231911216480256_n

PENDEDAHAN PROGRAM BINA KERJAYA KEPADA PARA REMAJA

Program membina kerjaya di kalangan para remaja adalah salah satu contoh program yang sesuai dilaksanakan semasa kem motivasi dianjurkan. Menerusi kem motivasi, pengenalan kepada aktiviti-aktiviti yang dapat membina kerjaya di masa akan datang akan didedahkan kepada para remaja. Usia remaja iaitu 13-18 tahun adalah sangat perlu didedahkan dengan realiti kerjaya.

Jika dibandingkan dengan dua dekad yang lalu, pemikiran para ibu bapa hanya tertumpu kepada kemajuan akademik sahaja lantaran memaksa anak-anak mereka untuk mendapatkan keputusan cemerlang dalam pelajaran. Jika ada anak-anak yang kurang cemerlang pula, maka anak tersebut seolah-olah dianggap seperti tidak mempunyai masa hadapan yang cerah.

Justeru, program membina kerjaya di kalangan para remaja ini adalah salah satu contoh platform terbaik pada masa kini untuk memperkenalkan dan memberitahu kepada para remaja bahawa kejayaan seseorang itu tidak lagi diukur melalui pencapaian akademik semata.

pupuk minat melalui badan berunifrom

Sebagai contoh melalui Program Usahawan Beliau Tani mendedahkan para remaja tentang pengeluaran tanaman makanan yang dilakukan bagi menyahut dasar pertanian Negara di samping untuk memenuhi keperluan pekerjaan di kalangan golongan remaja. Di bawah rancangan ini, tanah hak milik kerajaan yang berpotensi akan dimajukan bagi penanaman pelbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan bergantung kepada mutu dan jenis tanah. Pendedahan ini seharusnya membantu golongan remaja yang minat bercucuk tanam.

Program membina kerjaya di kalangan para remaja ini biasanya dilaksanakan menerusi beberapa program lain anjuran jabatan kerajaan seperti Program Rakan Muda dan Program Latihan Keusahawanan.

Program keusahawanan dilaksanakan bagi memupuk potensi keusahawanan dalam kalangan remaja serta memberi pendedahan kepada cara pemasaran produk. Latihan ini juga dilihat sebagai latihan yang sangat bermanfaat kerana ia memberikan pendedahan sebenar tentang dunia usahawan dan cabaran-cabarannya.

Bagi golongan remaja yang dilihat cemerlang dari segi akademik pula, melalui program membina kerjaya ini, mereka akan didedahkan kepada jenis-jenis kerjaya dan pekerjaan yang boleh dipilih. Antara bidang kerjaya yang disyorkan kepada mereka adalah kerjaya dalam sektor awam, bidang pendidikan, bidang perbankan dan bidang perubatan.

Kesimpulannya, program bina kerjaya bagi remaja adalah perlu diselitkan dalam setiap kem motivasi pelajar sekolah khususnya sekolah menengah.

66738870_2087293778048315_519193419315150848_n

PEMILIHAN KAWASAN KEM – TIPS MENGADAKAN KEM MOTIVASI

Pemilihan kawasan kem adalah antara perkara paling penting bagi penganjur sebelum mengadakan kem motivasi. Ini kerana, pemilihan kawasan dan tempat yang tepat akan menentukan keberkesanan program yang dirancang seiring dengan acara dan program yang ditetapkan dalam tentatif. Hal ini penting kerana kawasan yang selesa dan menarik sekaligus dapat menarik minat para peserta untuk menyertai kem tersebut.

Berdasarkan pemerhatian terhadap kem-kem yang telah dijalankan di Asia Camp, golongan pelajar atau remaja boleh dirumuskan bahawa 80% daripada mereka menganggap kem motivasi adalah selain bertujuan untuk keseronokan ia juga akan membantu mereka untuk menghilangkan stress. Justeru, pemilihan kawasan kem perlu menepati cita rasa mereka dan pengisian program sepanjang kem diadakan juga perlu seiring dengan keperluan mental dan fizikal.

Kebiasaannya, pada awal pelaksanaan kem, para peserta masih kabur dan buntu tentang tujuan sebenar mereka berada di sana. Namun, beralih kepada fasa pertengahan kem pula, barulah para peserta ini tadi dapat menerima intipati program yang dijalankan dengan pelbagai aktiviti membina jati diri serta semangat berpasukan.

Kawasan kem yang berlatarbelakangkan hutan simpan dan air terjun antara ciri-ciri khas yang menjadi keutamaan para penganjur kem motivasi. Tentu sahaja dengan keindahan alam sekitar dan deruan air terjun menggamit perhatian penganjur untuk dijadikan faktor pemilihan kawasan kem.

Apa yang menarik semua ciri-ciri ini boleh diperolehi di Asia Camp sekiranya para penganjur memilih untuk melaksanakan kem motivasi di premis kami. Selain kawasan pinggir hutan yang kaya dengan pemandangan flora dan fauna, kawasan pinggir tasik yang sesuai untuk aktiviti berakit juga sangat sesuai untuk diambil kira semasa pemilihan kawasan kem.

Selain daripada faktor-faktor di atas, lokasi yang berdekatan dengan kawasan kampung, pusat kesihatan, masjid dan balai polis turut perlu diambil kira oleh para penganjur kem motivasi sebelum membuat pemilihan. Ini kerana, semua aspek yang dinyatakan di atas akan menentukan keselesaan dan keselamatan semasa kem motivasi atau kem jati diri dijalankan.

Batasan hanya hidup dalam fikiran sahaja, tetapi jika kamu menggunakan imaginasi, segala kemungkinan tanpa batasan- Jamie Paolinetti

69460968_2154362911341401_6909065042965037056_n

ASAS LATIHAN DALAM KUMPULAN DI KEM MOTIVASI

Latihan dalam kumpulan atau istilah ringkasnya adalah LDK adalah satu aktiviti berkumpulan yang sentiasa dijalankan dan salah satu kaedah yang sering digunakan. Perantara yang dimainkan oleh pemudah adalah tunjang yang paling penting dalam LDK ini. Dalam aktiviti LDK ini, ahli kumpulan akan dapat menyesuaikan diri dalam tempoh masa yang singkat.

Melalui LDK juga para peserta berpeluang berkongsi pendapat, berkongsi masalah, mengenal potensi diri, memupuk sikap keterbukaan, melatih sikap kejujuran dan amanah. Selain tu LDK juga dapat membantu para peserta memupuk keyakinan diri, membentuk keterampilan diri dan melatih emosi untuk sentiasa mengutamakan nilai-nilai murni dalam kumpulan.

Latihan dalam kumpulan adalah satu aktiviti yang wajib diadakan dalam setiap kem motivasi atau kem jati diri yang diadakan di Asia Camp. Semasa kem dijalankan, para peserta akan menjadikan rakan pasukan mereka sebagai teman rapat sepanjang kem berlansung.

Selain itu, pelbagai aktiviti lain seperti mengenal logo, permainan indoor yang kreatif dan inovatif dan cara menangani konflik akan diselitkan bagi memberi lebih ruang kepada para peserta untuk lebih menyesuaikan diri.

Kawalan tempoh masa dalam LDK juga adalah penting kerana penyampaian pemudah cara yang meleret-leret dan tidak menepati objektif kem akan memakan lebih masa. Begitu juga dengan pembabitan peserta yang membahaskan isu.

Justeru, latihan dalam kumpulan perlu mematuhi tempoh masa yang ditetapkan dan pemudah cara yang berkebolehan adalah penting untuk merancang dengan lebih awal sebelum aktiviti dijalankan.

Pemudah cara yang berkebolehan turut penting dalam mencungkil bakat keterampilan para peserta semasa LDK dijalankan. Pemudah cara juga perlu mempunyai sikap menerima secara terbuka, membimbing tanpa batasan, dan bijak membuat keputusan selain berperanan sebagai sahabat. Justeru, pemudah cara yang baik akan dapat membantu objektif yang dirangka untuk dilaksanakan dengan jayanya.

Aktiviti LDK yang menyeronokkan akan membantu para peserta untuk membentuk semangat teambuilding kerana itu adalah antara tujuan utama setiap kem motivasi dan kem jati diri diadakan di Asia Camp.

Inovasi membezakan antara pemimpin dan pengikut – Steve Jobs

Klik disini untuk artikel seerusnya>>

64575480_2052554804855546_3375791874580152320_n

MEMBINA KREDIBILITI PEMIMPIN DI ASIA CAMP

Kredibiliti bagi pemimpin adalah satu sifat yang boleh dipercayai, di mana seseorang yang kredibel ialah seorang yang boleh dipercayai baik daripada kata-katanya mahupun tingkah lakunya. Seseorang itu dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin selagi beliau memiliki kredibiliti yang tinggi di mata para pengikutnya. Oleh yang demikian, kredibiliti adalah salah satu ciri yang sangat penting untuk membolehkan hujah seseorang ketua itu dipercayai.

Terdapat beberapa komponen penting dalam membentuk kredibiliti bagi setiap ketua pasukan atau pemimpin. Yang pertama seorang ketua perlu mempunyai ilmu pengetahuan, kepakaran dan kemahiran yang tinggi sebelum memimpin sesebuah pasukan. Yang kedua pula adalah kredibiliti bagi pemimpin dibina berasaskan penampilan, rupa paras dan air muka. Yang ketiga adalah niat dan ketulusan pemimpin dalam meneraju pasukannya.

Seseorang pemimpin memerlukan kredibiliti kukuh bagi membolehkan ahli pasukannya percaya dan yakin kepada beliau dan tidak merasa ragu-ragu akan kebolehannya untuk mengetuai pasukan atau jabatan Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan seseorang menaruh kepercayaan kepada sang pemimpin. Salah satu faktor adalah menerusi gerak-geri dan cara pertuturan. Selain daripada itu seorang pemimpin atau ketua harus tahu membuat kerja. Ini kerana, komponen di atas akan mempengaruhi kredibiliti beliau. Secara logiknya, tiada anak buah yang akan menghormati seseorang ketua yang tidak tahu membuat kerja.

Kredibiliti bagi pemimpin juga bergantung kepada tahap kepakaran dalam sesebuah bidang yang diketuai. Kepakaran tersebut juga dapat dibuktikan dengan rekod-rekod kejayaan yang pernah dicapai bagi sang pemimpin untuk mengukuhkan lagi kredibiliti tersebut.

 

Sebagai contoh, seorang doktor pakar di mana-mana hospital tentu sahaja menjadi tempat rujukan utama bagi para doktor housement. Bagi bidang pereka fesyen pula contohnya, seseorang yang pakar pasti akan tahu membezakan warna pakaian yang sesuai bagi setiap individu. Semua perkara di atas adalah penting bagi pemimpin supaya dia dapat mempengaruhi dan memperolehi kepercayaan anak buahnya.

 

Dalam seni selok-belok mempengaruhi orang lain, yang paling penting adalah siapa diri kita, dan selepas itu bagaimana kita menyampaikan maksud kita, akhirnya barulah apa yang kita katakan – Winston Churchill

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

64774178_2057409127703447_8789543566448787456_n

ASAS TENTATIF PROGRAM – TIPS MENGADAKAN KEM

Asas tentatif program adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan menyeluruh kepada bakal penganjur kem-kem motivasi. Ia berkait rapat dengan cara menentukan dan membentuk jadual supaya bertepatan dengan objektif kem tersebut. Keselesaan para peserta juga perlu diambil kira semasa menentukan tentatif dan program tersebut.

Perancangan aktiviti yang baik dan lancar akan menjadi nadi kepada kejayaan sesebuah kem motivasi dan sangat memberi impak kepada para peserta. Justeru, semasa perbincangan dalam menentukan semua aktiviti dalam program kem motivasi ini, adalah penting dalam pasukan untuk melibatkan semua pihak bagi mengelakkan salah faham dan pertikaian pendapat di kemudian hari.

Asas tentatif program ini penting untuk memastikan para peserta merasa seronok dan sentiasa bermotivasi sepanjang kem ini dijalankan. Selain daripada itu, adalah penting juga kepada setiap penganjur untuk menitikberatkan aspek nilai-nilai murni dan sahsiah diri dan kumpulan  dalam setiap aktiviti tersebut bagi mengelakkan aktiviti menjadi sia-sia.

Secara umumnya, tempoh masa untuk menjalankan kem motivasi adalah berbeza-beza mengikut keperluan sesuatu program tersebut. Tempoh masa juga memainkan peranan yang penting dalam mencapai objektif program. Tempoh masa yang terlalu singkat akan mengakibatkan banyak maklumat gagal disalurkan dengan baik, manakala tempoh masa yang terlalu panjang pula akan menyukarkan para peserta untuk hadir dan mengganggu urusan peribadi.

Asas tentatif program ini juga perlu dikaji selidik dengan baik oleh para penganjur. Selingan aktiviti-aktiviti outdoor dan indoor yang menguji ketahanan mental dan fizikal para peserta juga adalah perlu bagi mengelakkan kem tersebut menjadi hambar dan membosankan.

Pihak penganjur juga pasti tidak terlepas dengan sesi ceramah. Justeru, dalam slot ceramah ini juga pelbagai faktor yang perlu diambil berat oleh penganjur. Pemilihan penceramah yang mampu menceriakan suasana dan pandai mengambil hati para peserta adalah sangat penting sepanjang program berjalan. Isi ceramah juga perlu disemak supaya tidak menyimpang jauh daripada objektif program. Sebagai contoh, sekiranya kem yang dianjurkan bertemakan kem bina semangat, maka ceramah yang disampaikan perlulah menyentuh tentang psikologi seseorang dan cara terbaik dalam pengurusan masa.

 

Waktu adalah terhad. Jangan bazirkannya untuk kehidupan orang lain – Steve Jobs

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

66785652_2100140850096941_406566079595282432_n

KAWAD KAKI MELATIH DISPLIN DAN KESERAGAMAN

Kawad kaki melatih displin setiap anggota badan beruniform yang menjalani latihan ini. Latihan perbarisan kawad kaki ini sering diadakan di asia camp dari pelbagai jenis unit badan beruniform. Perbarisan kawad kaki ini memerlukan semua ahli yang terlibat berbaris dalam posisi lurus dan teratur setiap masa.

Selain daripada itu, mereka juga perlu membuat tabik hormat kepada pegawai yang berjawatan tinggi apabila telah tiba di altar. Untuk memastikan keseragaman dalam setiap gerak geri dan langkah, setiap ahli yang terlibat perlulah mempunyai daya ketahanan mental dan fizikal yang tinggi. Justeru, latihan ketat dalam aktiviti kawad kaki melatih displin setiap ahli pasukan yang terlibat.

Semasa latihan perbarisan, seorang konduktor akan berada di hadapan barisan dan mengetuai perbarisan di samping memberikan arahan kepada ahli pasukan tentang bagaimana cara pergerakan mereka dan juga ke mana hala tuju mereka. Sebagai contoh antara laungan yang sering kita dengar adalah seperti “dari kiri hentak kaki” dan “SEDIA”.

Kedudukan SEDIA. adalah di mana seseorang itu perlu berdiri dengan merapatkan kedua-dua tumit dan kedua-dua paha. Hujung kaki pula dibuka lebih kurang 12-15cm. kedua-dua tangan pula perlu digenggam dan diletakkan rapat pada penjahit seluar atau kain. Dada pula dibuka luas dan dagu diangkat tegak.

Jelas kawad kaki melatih displin setiap anggota badan beruniform untuk memastikan mereka menepati ciri-ciri kawad kaki dan perbarisan yang sempurna. Selain daripada kedudukan dada dan dagu yang dinyatakan di atas, dalam keadaan SEDIA juga, ahli pasukan badan beruniform tidak boleh bergerak dalam apa jua bentuk sekalipun. Ini bermaksud mereka dilarang untuk menggosok badan, menggaru, menampar dan sebagainya semasa dalam keadaan SEDIA.

Selain keadaan SEDIA, arahan SENANG DIRI, Rehatkan diri, Masuk Barisan, Bersurai, Berpusing Ke kiri, Tutup Barisan dan Ke Kanan Lurus adalah antara istilah-istilah yang perlu difahami oleh setiap kadet yang menyertai perbarisan. Setiap kadet juga perlu peka dengan arahan Jurukawat supaya setiap pergerakan mereka kemas, teratur dan yang paling penting sentiasa seiring.

Fungsi kepimpinan adalah untuk menghasilkan lebih ramai pemimpin, bukannya lebih ramai pengikut – Ralph Nader

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

68886803_2154361834674842_8908695506952126464_o

10 Qualities in Empowering Employees

Empowering remarkable talents is not a one-man job. Companies and leaders always aiming at employees who are reliable, dependable, proactive, diligent, great leaders, and who also are great followers. They targeted to a world-class employee with a wide range of easily defined but in reality, are those qualities hard-to-be-find. In reality, some employees are blessed with remarkable skills and wonderful qualities. But, let me rephrase it today. It is hard to find a perfect candidate. Living in the era of 4.0 with multi-cultures, multi-tasking goals, agendas, challenges, and uncertainties, the term teamwork surpasses of the quality of all. Therefore, we believe empowering those remarkable employees with excellent qualities and skills are harvest from teamwork, continuous nurturing and empowering top from employers and self-regulation down to the employees.

One of crucial quality is the teamwork that surpasses all other quality in empowering independent and confident player

One of the crucial quality is the teamwork that surpasses all other quality in empowering an independent and confident employees

 

Here are 10 qualities on how empowering employees will be produced remarkable qualities in the organization:-

 1. Strong LEADERSHIP quality
 2. Have INTEGRITY and honesty in work
 3. EFFICIENCY is a must
 4. Strong INDEPENDENT player
 5. TEAMWORK uphold the quality of all
 6. Truly SELF-MOTIVATED and reflected
 7. BRAVERY is a bonus
 8. Simply FRIENDLY to work with
 9. Meeting a good standard of INTELLIGENCE
 10. PUNCTUALITY is crucial

 

Why you need us in empowering your team players?

We are not just aiming to have employees who are academically excellent but also targeted them to be able to interact, to lead and to communicate. These are all the crucial skills they might not learn from the universities. Some of them might manage to get access to these skills while some might not. Therefore, in the industry empowerment of employees need to be caring on the side by side through self-regulation of the employees themselves, together with the employers and organizations.

 

In Asia Camp, these Generic Employability Skills are enhanced and up bring through;

 • Goal Analysis
 • Training Need Analysis
 • Learning & Training
 • Module Integration

 

We believe empowering excellent qualities starts with proper training and exposures. Through then, the employee’s employability skills can be upgraded, uplifted and reflected. Watch our previous portfolio in empowering employees from Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

Read more in here:

5 Steps to Boost Team Building Skill

 

AsiaCamp Top Team Building and Development Consultant in Kuala Lumpur

In here too: https://www.forbes.com/sites/brucekasanoff/2016/03/24/10-powerful-ways-to-empower-your-employees/#3d1c2ecc7427

Contact for detail quotation and reservation!!

Contact for detail quotation and reservation!!

Forget good things to great fortunes.

But, let’s start with how to empower great and remarkable employees.

Click here for next article>>

67025462_2103742369736789_253629475370041344_n

PERUNTUKAN PERBELANJAAN – TIPS MELAKSANAKAN KEM MOTIVASI

Perancangan perbelanjaan yang tepat adalah nadi bagi sesebuah kem motivasi yang diadakan. Semakin besar peruntukan yang ada maka, seharusnya semakin hebatlah perjalanan dan kelancaran program kem tersebut. Malah, dengan peruntukan yang mencukup para peserta juga berpeluang menikmati kemudahan seperti penginapan yang selesa, makanan yang lazat dan berkhasiat dan juga peralatan yang mencukupi.

Namun begitu, sekiranya pengajur kekurangan peruntukan tidak semestinya ia boleh mencacatkan program yang dijalankan. Melalui perancangan yang teliti dan kreatif, maka program yang hebat tetap mampu dijalankan walaupun terdapat sedikit kekurangan sumber kewangan.

Langkah-langkah penjimatan perlu diambil seperti meminimumkan perbelanjaan atau membuat kutipan derma. Perancangan perbelanjaan yang tepat perlu diuruskan oleh Bendahari yang dilantik semasa mesyuarat dan adalah sangat perlu setiap penyata pendapatan dibentangkan semasa mesyuarat. Bendahari juga perlu mencatat segala rekod keluar masuk wang serta menyimpan semua bukti perbelanjaan seperti resit dan invois.

Sumber kewangan perlu dikenalpasti dan direkodkan oleh bendahari sebelum mengadakan kem. Sumber kewangan ini adalah pelbagai sebagai contoh daripada kutipan setiap peserta yang menyertai kem dan daripada derma atau sumbangan daripada pihak luar. Kebiasaannya kem yang diadakan di peringkat sekolah, para guru akan meminta sedikit wang yuran penyertaan daripada pelajar atau murid.

Bagi jabatan kerajaan pula, perancangan perbelanjaan yang tepat adalah sangat penting dan juga perlu disertakan dengan laporan kerana segala perbelanjaan akan diaudit pada akhir tahun. Ini kerana kebiasaannya, jabatan kerajaan akan menggunakan duit peruntukan yang ada bagi melaksanakan progam modal insan jabatan. Justeru, jabatan seperti ini tiada kekangan dari segi kewangan namun segala aliran perbelanjaan perlu telus dan amanah.

 

JADUAL A : CONTOH ANGGARAN PERBELANJAAN

 

BIL
PERKARA
PERBELANJAAN
PENDAPATAN
1.
Penginapan asrama dan makan minum bagi tempoh 3 hari 2 malam
RM40.00 X 200 orang
= RM8000.00
 
Urus setia = RM 200.00 X 3 orang = RM600.00
 
Total = RM 8600.00
 
 
 
 
Kutipan tunai daripada murid.
2.
Pengangkutan
RM 700.00 X 5 buah bas.
= RM 3500.00
 
3.
Peralatan
RM300.00
 
Sumbangan PIBG
4.
Ubat-ubatan
RM100.00
5.
Penceramah
RM 100.00 X 8 orang
= RM800.00
6.
Runcit
RM 200.00
Sumbangan agensi
 

 

Jadual di atas menerangkan secara ringkas tentang perancangan kewangan yang dianggarkan bagi sesebuah perjalanan kem. Ia adalah contoh dan guideline kepada para penganjur namun boleh diubah suai mengikut keselesaan bajet dan objektif program masing-masing.

Klik disini untuk artikel seterusnya>>

formation training in water confident module

Enhancing Social Motivation

Social motivation is a crucial element in the persona of mankind. It is related to emotional intelligence that becomes a feeder for excellent social skills, self-regulation, self-awareness, motivation, and empathy. Through proper training and enhancement, these five elements were found to have contributed to sustaining the level of productivity, efficiency, and professionalism of players in their working and living environment. Having a standard of intelligence means, the player has sets of the ability of social motivation in order to plan, to organize, to set priorities, to solve problems and to complete assigned tasks.

 

Criteria aiming for training centre?

• You like to venture into new activities yet fully utilize your social motivation analysis?
• You are interested to explore nature in a remote but safe environment?
• You seek for excellent team working modules and creativity?
• You love to engage with mentally and physically challenging activities?
• You want a reformed place with a resilient environment?

 

Why us in Asia Camp?

We, in Asia Camp, offered you the best escape plan with a combination of both quality modules and environment for the development of quality individual and character. Our modules are specifically designed to uplift the level of an individual’s intellectual and practical ability in perceiving and dealing with the challenges of the real world. Through our modules, it is not only foster beautiful friendship among the members but also to develop better leaders in terms of their abilities of interact, to collaborate, the importance of teamwork as well as social skills abilities to lead in future.

Archery activity for mental focus and motivation

Archery activity for mental focus and motivation

 

Water rafting activity for self-motivation therapy

Water rafting activity for self-motivation therapy

 

Team working activities foster beautiful friendship and self-motivation

Team working activities foster beautiful friendship and self-motivation

 

At glance, we believe enhancing soft skills through proper training can shape a person character.

 

“The measure of intelligence is the ability to change” – Albert Einstein

Get testimonials of our previous clients:

Himpunan Testimoni Peserta Asia Camp

AKTIVITI OUTDOOR PALING BEST DI ALAM SEMESTA (SIRI 2)

More reading about why social motivation is important:

https://www.skillsyouneed.com/general/emotional-intelligence.html

 

Click here for next article>>

Safety Equipment | Flying Fox Activity

Flying fox ride is an enjoyable experience. This sport is one of thrilling recreational activity that allows the players to enjoy gravity and the full speed of airflow while flying. The goal of this sport can focus on 2 aspects; (i) to counter individual fearsome of gravity and heights as well as (ii) to enjoy awesome views from the scenic environment as you flying through the area. In sum, this flying fox activity really testing your bravery and become an alternatives activity for those who like to adventurous sport.

 

Safety Tips

As much in Asia Camp, the safety standards and equipment are our highest priority. Our flying fox activity is handled and provided by the experts who been years of experience in training the adventure sports and recreational activities. As we know, the flying fox activity encompasses the basic equipment as those;

 1. series of ultra-strong cables or zip lines that attached to the body by a harness and pulley
 2. the adjustable strap of 1m and 1.8m
 3. karabiner lock
 4. swing rope
 5. helmet
 6. gloves
types of basic equipments for flying fox activity

Types of basic equipment for flying fox activity

 

The activity can be tried individually or go in a group. After all the installation and inspection clear, the participant is harnessed and ready to safety gear.  Later, one the individual is ready, they are released to enjoy a flight up to a kilometer. We guarantee you, with the surrounding view of Asia Camp, this activity is absolutely thrilling and one of a must-try activity in Asia Camp.

 

Step 1: Demonstration of equipment attachment to body by expert trainer

Step 1: Demonstration of equipment attached to the body by expert trainer

 

Step 2: Installation of equipment handled and monitored by expert

Step 2: Installation of equipment handled and monitored by expert

 

 

Step 3: Be free to enjoy the speed, the thrill, and the air flow

Step 3: Be free to enjoy the speed, the thrill, and the airflow

 

Our vision is to provide a thrilling, challenging, and world-class adventure recreational experience with the highest standards of safety and customer care. 

 

Watch our previous clients enjoying the flying fox activity in here;

 

More article on safety preparation before engaging the activity, read here;

Flying Fox – Keseronokan Meluncur di Udara

Aktiviti “Flying Fox”

https://www.safetylink.com/pages/outdoor-recreational-equipment.html

Click here for next article>>