Category: Artical

“Apa itu Risiko”

Apa itu risiko ?   Apa itu risiko? Risiko sesuatu yang kita lakukan melebihi dari jangkaan kita. Risiko terbahagi kepada dua sudut yang berbeza yang mana boleh mendatangkan nyawa seseorang itu terletak dalam keadaan yang bahaya dan juga boleh jadi juga risiko itu sangat menyeronokkan . Risiko itu perlu ada tetapi harus dalam jumlah yang […]

Kawalan Risiko (4T)

    HASIL DAPATAN DARIPADA KURSUS RISK MANAGEMENT   ARTIKEL 1: KAWALAN RISIKO (4T)   Kawalan risiko adalah proses dimana organisasi mengurangkan kemungkinan kejadian risiko yang berlaku atau mengurangkan kesan risiko yang perlu berlaku. Cara pilihan untuk menentukan strategi kawalan risiko adalah menggunakan proses 4T.   “Transfer” Memindahkan risiko boleh dicapai melalui penggunaan pelbagai bentuk […]

Risk Management

 Article 1: Risk Management Risk is the potential to lose something of value, which could be physical (such as mobility from broken bones), mental (such as psychological stability), social (such as confidence through disgrace, or financial (such as loss of or damage to possessions). The presence of risk creates uncertainty – taking a risk involves […]

The Risk Analysis and Management System

Article 1: The Risk Analysis and Management System (The RAMS)   The Risk Analysis and Management System (RAMS) was developed by Grant Davidson in 1987. This system is a useful method to ensure that nothing important is missed out in risk management. It help you in organizing your thought into important part before an activity […]

“Cara Mengenalpasti Risiko”

CARA MENGENALPASTI RISIKO   Risiko ialah sesuatu perkara yang mendatangkan musibah atau bahaya bagi seseorang tetapi di dalam dunia rekreasi sesuatu risiko adalah perkara yang menyeronokkan. Mengenalpasti risiko merupakan proses untuk memahami hasil yang kurang memuaskan yang mungkin dihasilkan oleh sesuatu aktiviti bagi dunia rekreasi. Berikut merupakan beberapa kaedah mengenalpasti risiko dan teknik iaitu : […]

Tips Mengurangkan Risiko Kemalangan Aktiviti Rekreasi

TIPS MENGURANGKAN RISIKO KEMALANGAN AKTIVITI REKREASI   Pertama sekali, jurulatih perlu menganalisa penilaian risiko untuk mencari tempat kemungkinan kemalangan. Analisa ini mestilah dibuat pada setiap aktiviti yang hendak dijalankan. Kemudian, jurulatih perlu mengajar formula kemalangan dinamik kepada peserta sebelum memulakan sesuatu aktiviti. Dengan ini peserta akan mengetahui cara mengurangkan kemungkinan berlakunya kemalangan sekaligus bertanggungjawab untuk […]

“Sumber Risiko dalam Pengurusan Risiko”

 Sumber Risiko dalam Pengurusan Risiko   Di dalam pengenalpastian risiko, sumber- sumber risiko terbahagi kepada 3 jenis iaitu manusia, peralatan dan keadaan sekeliling. Kerana risiko berada di mana-mana dan setiap aktiviti yang dilakukan juga ada risiko tidak kira aktiviti luar atau dalam. Yang membezakan hanyalah risiko tinggi atau rendah sahaja.   Manusia : Direct – […]